الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل – حيفا
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל - חיפה
The Arab Academic College for Education in Israel - Haifa
عربيEnglish

לימודי חוץ

לימודי חוץ ולימודי תעודה

המחלקה עוסקת בקיום, בארגון ובביצוע מערך של תהליכי פיתוח מקצועי, ע"י מגוון של השתלמויות לעובדי הוראה, המבקשים להשתלם במגוון רחב של נושאים ותחומי דעת. הלימודים מכוונים להיכרות עם סביבות הוראה ולמידה מתקדמות, שמטרתן פיתוח פרופסיונאלי של עובדי הוראה במגזר הערבי לפי המתווה של אופק חדש ועוז לתמורה .

המחלקה מקיימת השתלמויות בקמפוס המכללה וגם מחוצה לה, בשיתוף עם מרכזי פסג"ה במחוזות הצפון וחיפה. השתלמויות לדוגמה הן: התמודדות עם קשיי קשב וריכוז, הטמעת תוכניות לימוד במתמטיקה לשכבה היסודית, אוריינות והטמעת תוכניות לימודים חדשות לגיל הרך, אוריינות תקשוב, תקשורת ברשת, מורה מקוון, למידה מרחוק , מורים בדרגות הגבוהות 7-9 והכשרת מורים חונכים ומלווים ופיתוח מקצועי למורים חדשים והתאמה להוראה לעו"ה העוסקים במקצועות הבריאות ,פיתוח מקצועי למנהלים וסגני מנהלים, לימודי דרמה ותיאטרון , לימודי אימון -(עיצוב לחיים טובים) ועוד.

להלן השתלמויות בתחום הפיתוח המקצועי:

פיתוח סגני מנהלים

תכנית בהיקף של 40-70 שעות ברצף במהלך של 3 שנים, לסגני מנהלים בפועל בתכנית "אופק חדש".

מורי מורים להוראת השפה העברית והערבית

תהליך מקצועי להכשרת מורים ובעלי תפקידים בבתי"ס, כגון: הכשרת מורי מורים להוראת השפה הערבית והעברית (בשיתוף עם המפמ"רים בתחומים אלו).

לימודי תעודה

התאמה להוראה למקצועות פרא-רפואיים מטרת התכנית להקנות עקרונות עיוניים והיבטים מעשיים בחינוך המיוחד, כדי להכשיר עובדים פארא-רפואיים לעבודה במוסדות החינוך המיוחד במגזר הערבי. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במקצועות הפארא-רפואיים: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תרפיה בדיבור ותרפיה בהבעה וביצירה, העובדים במערכת החינוך.

התוכנית מאושרת ע"י האגף להכשרת עובדי הוראה, המינהל הפדגוגי והאגף לחינוך המיוחד.

תכנית הלימודים:

הנושאים המוצעים בקורסים השונים נקבעו בהתאם לדרישות משרד החינוך ובתיאום האגף לחינוך מיוחד והאגף להכשרת עובדי הוראה.

  • נושאי הלימוד:
  • עבודה עם תלמידים בעלי ליקויי למידה.
  • עבודה עם הורים בגישה נרטיבית.
  • עבודה עם צוותים בית ספרים.
  • בניית תוכניות התערבות טיפולית בחינוך המיוחד. 
  • סוגיית שילוב תכניות לימודים בחינוך המיוחד.
  • דרכי ההוראה: שיעורים פרונטאליים, התנסויות, וסדנאות.
  • היקף הלימודים: תכנית אקדמית שנתית, 150 שעות בודדות (בשלושה סמסטרים).

מורים חונכים

הכשרת מורים חונכים ומלווים למורים בשנת עבודתם הראשונה, במסגרתה המורים החונכים יועשרו בכלים חינוכיים ופדגוגיים להדרכה, לתמיכה ולהוראה. הקורס בן 112 שעות, מוכר להחזר שעות ממשרד החינוך (מסובסד) ומתקבלים אליו מורים וגננות בעלי וותק של לפחות 5 שנים בהוראה, המועסקים בשיעור של 50% אחוז משרה לפחות.

התפתחות מקצועית של מורים בשנה הראשונה והשנייה לעבודתם לאחר ההתמחות (סטאז')

הקורס מכוון להכשיר את המורים בשנת עבודתם הראשונה (לאחר סיום התואר כולל סדנת סטאז'). מטרת הקורס היא לסייע למורה המתחיל להשתלב במערך הבית ספרי באמצעות סדנה מובנת ותומכת להתפתחותו המקצועית.

הקורס יסייע לטפח מורה בעל זהות אישית ומקצועית, העצמת מחויבותו והמוטיבציה שלו כלפי תלמידיו ברמה הפסיכו-חברתית, הערכית והלימודית. הקורס מקנה מיומנויות ארגונית ברמת הכיתה וברמת בית הספר ויעשיר את עבודת ההוראה יגביר את היכולת השיתופית של המורה ויעצים תהליכים רפלקטיביים וחקירה עצמית.

היקף הקורס הוא 60 ש"ב:

  •  40 ש"ב - סדנת עמיתים לפיתוח מקצועי והעצמה.
  •  20 ש"ב - ליווי אישי ע"י מורה מלווה.

מורים בשנה עבודתם השניה פטורים מחלק א', וחייבים רק ב- 20 שעות ליווי אישי של מורה מלווה.

במכללה מתקיימים קורסים של הביסוס המקצועי המתקדם בדרגות 7-9 לעו"ה בפועל ברפורמת אופק החדש:

היבטים פדגוגיים ומנהליים

נתיב ההתפתחות המקצועית של המורים מצריך מתן תשובות לשינויים המתרחשים בסביבת תפקודם. הכרה בבסיס הידע הייחודי להם ופיתוחו לרמה של מומחיות הם תנאים הכרחיים להצטיינותם בנתיב זה. המורה המקצוען נתפס כ"מומחה מסתגל" אשר שולט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, אך בה בעת הוא נחשף לשינויים תכופים בידע, בסביבת ההוראה, בערכי החברה ובלומדים, ומסתגל אליהם כך שתפקודו בכיתה ובבית-הספר ראוי ותורם בכל עת.

התפתחות מקצועית היא מאד אישית ואינה ליניארית. כדי להגיע למומחיות של ממש דרושות למורה שנים רבות. למידה של מורים, כמו כל למידה, נעשית בדרכים מגוונות: גלויות וסמויות, פורמאליות ובלתי-פורמאליות, מכוונת הסתכלות פנימה, 72 כוללות דיאלוג עם עמיתים וקשורות להתנסות מעשית. זוהי למידה תהליכית הדורשת זמן הבשלה עד ליישומה בעבודת ההוראה או במילוי תפקידים אחרים ועד לזיהוי תקף של תוצאותיה.

במסגרת "רפורמת אופק חדש" מכוונות דרגות ההתפתחות 7-9 לאפשר תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של עובדי ההוראה בעמדות ובתפקידים שהם ממלאים במערכת על-מנת להשביח את עבודתם בכיתה ובבית-הספר.

העיקרון העומד בבסיס הפיתוח המקצועי בדרגות הגבוהות הוא לפתח בקרב המורים התמחות בלמידה רפלקטיבית ברמה גבוהה על תהליכי הלמידה ההוראה והיישום בכיתה ובבית-הספר.

מהלך ההתפתחות המקצועית בכל אחת מהדרגות נשען על יסודות רפלקטיביים, על למידה בקבוצת עמיתים ועל למידה והערכה עצמית. העיקרון המנחה הוא של למידה זו היא בשילוב הידע והניסיון של הלומד במטרה לפתח את עוצמותיו האישיות ואת בטחונו המקצועי.

פיתוח תכניות הלמידה לקראת כל דרגה מבוסס על התפיסה שההתפתחות מדרגה לדרגה מעמיקה ומרחיבה את הידע והמומחיות של המורה בהבנת תהליכי הוראה-למידה. תהליכי הלמידה והפעילות החינוכית הנדרשים להשגת כל אחת מהדרגות מהווים רמה נדרשת להעמקת המומחיות בדרגה שמעליה. הם מכוונים לשלושת תחומי ההתפתחות הנדרשים לפיתוח מומחיות של מורים ולהעצמת הפרופסיונאליות שלהם: תחום הדעת, התחום הדידקטי-חינוכי, והתחום הניהולי- ארגוני. להלן פירוט הדרגות הקיימות במכללה :

דרגה 7: מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות (בהיקף של 210 תוכנית לימודים מותאמת לכל עו"ה בנפרד - לפז"מ של 3 שנים לדרגה).

דרגה 8: מורה חוקר את עשייתו (בהיקף של 210 תוכנית לימודים מותאמת לכל עו"ה בנפרד - לפז"מ של 3 שנים לדרגה).

דרגה 9: מורה מנחה ומלווה מורי מורים (טרם סוכם סופית).

לפרטים נוספים:

באתר המכללה www.arabcol.ac.il - בקטגוריה של "האגף ללימודי חוץ"

או

גב' דלאל מוגרבי, טל: 04-9515599, שלוחה E-mail: dalalm@arabcol.ac.il 599 פקס: 04-8120380

לקבלת מידע על לימודים במכללה הערבית

הטופס נקלט בהצלחה

מצטערים אירעה שגיאה בשליחת הטופס