מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני (.M.Ed) בחינוך מדעי

ראש‭ ‬התוכנית‭ : ‬ד"ר‭ ‬נעים נג'מי

קמפוס ראשי, חדר 402, טל:‮‬04-9515601,‭‬ דוא"ל: ‭ ‬[email protected]

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר 151, טל: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום 

קמפוס חדש, חדר 151, טל: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

מהות‭ ‬התוכנית

מתמטיקה, מדעי החומר ומדעי החיים הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה לכל אדם הנזקק בימינו ליכולת מסוימת של חשיבה כמותית ומדעית, ליכולת להבין סוגיה מדעית או טכנולוגית ולהבנה של הכללים הבסיסיים של שפת המתמטיקה והמדע.
התוכנית מכוונת לסייע בידי מורי המדעים לשכלל ולשדרג את הידע והמיומנויות שלהם בהיבטים שונים של המדע והפדגוגיה הרלוונטיים לעבודתם, ולציידם בכישורים ובידע הדרושים להם לשם מילוי תפקידם כמורי מדעים וכמובילי התחום בביתהספר ובמערכת החינוך.
התוכנית תדגיש את השילוב הנדרש בין תכני הידע לבין דרכי ההוראה, והיא מכוונת לטפח מורה רחב אופקים, נאור וידען, בקי בנושאים המדעיים בהם הוא מתמחה, ער להתפתחויות הפדגוגיות ומכיר את הטכנולוגיות המודרניות המשמשות כעזר במעשה החינוכי.
התוכנית כוללת לימודי תשתית במתודולוגיה ובחינוך מדעי, והתמחות בשלושה מוקדים דיסציפלינאריים (מדעי החיים, מדעי החומר ומתמטיקה), והיא תאפשר לבוגריה לחקור את תחום עיסוקם והתמחותם, תוך שימוש בכלי מחקר מתאימים, תסייע בידי המורה לפתח ולטפח מיומנויות חשיבה וחקר, לקדם יכולת למידה וחקירה עצמאיים, וליישם את יכולת ההערכה של עבודתם החינוכית.
התואר .M.Ed בתוכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בחינוך מדעי בציון מוקד ההתמחות.

מטרות‭ ‬התוכנית

הרחבה והעמקה של הידע התיאורטי של המורה בתחומי הדיסציפלינה ובתחום הפדגוגיה הקשורה אליהם.
הכשרת מורהחוקר בעל מוטיבציה ויכולת לחקירת ההוראה בכיתותיו (בתחומי המדעים) לצורך שיפור ההוראה וקידומה.
פיתוח דרכי חשיבה מדעיים ומיומנויות חקר וגילוי בקרב המורים המתמחים, מעבר למקובל בלימודי התואר הראשון.
פיתוח היכולת של המתמחים להיות משתמשים נבונים של המחקר החינוכי בהוראת המדעים, לצורך שדרוג ההוראה בכיתותיהם.
הכשרת המתמחים להתמודדות עם הטכנולוגיות הפדגוגיות המתפתחות במהירות) מחשוב, מולטימדיה, מעבדות מדעיות ממוחשבות וכד׳).

תוכנית‭ ‬הלימודים

א.‭ ‬לימודי‭ ‬תשתית

מקבץ שיעורים זה, יעניק ללומדים מושגים מתקדמים בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית, ויבסס תשתית ידע להעמקה בתחומי המחקר הכמותי והאיכותני. לימודים אלה מכוונים לפתח יכולות להבנת מחקר ולעריכתו במגוון גישות וטכניקות במטרה להקנות להם כלים להערכה ולביקורת ומיומנות מחקרית יישומית עצמאית בתחום החינוך המדעי.

ב‭.‬ לימודי‭ ‬תשתית‭ ‬בחינוך‭ ‬מדעי

מקבץ זה, מכוון להרחיב את ההשכלה ואת הידע של הלומד בשלושת מוקדי התוכנית: מדעי החומר, מדעי החיים ומתמטיקה, ובו זמנית לבסס את ההבנה והשימוש במחקר החינוכימדעי בקרב הלומדים. קורסים אלה מכוונים לטפח אצל הלומד גישה מערכתית, הדוגלת ביזמות, בפתרון בעיות וקבלת החלטות חינוכיות.

‭‬ג. לימודי‭ ‬התמחות‭ ‬(מוקדים)‭ :‬מדעי‭ ‬החומר‭/‬ מדעי‭ ‬החיים‭ /‬מתמטיקה

במוקדי הלימוד יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי).
התוכנית כוללת שלושה מוקדי התמחות: (1) מדעי החומר; (2) מדעי החיים; ו– (3) מתמטיקה.

ד.‭  ‬פרוייקט‭ ‬גמר‭ ‬יישומי
פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי והוא חיבור אקדמי מקיף, המהווה את שיא הלימודים לתואר שני, המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידההוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכיהוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תוכנית ה– .M.Ed.
הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.

תנאי‭ ‬קבלה

תנאי‭ ‬סף

בעלי תואר ראשון (.B.Sc) ותעודת הוראה בביולוגיה, או בכימיה, או בפיסיקה, או במתמטיקה, או בעלי תואר ראשון (B.Ed.) בשניים מהמקצועות הנ"ל.
בעלי תואר מחו"ל, נדרשים להמציא אישור שקילות מהוועדה להערכת תארים מחו"ל במשרד החינוך. רק עם המצאת האישור הנ"ל, הערכת הלימודים של המועמד נעשית כמקובל לכל בעל תואר אקדמי מישראל.
ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון וציון של לפחות 80 במקצועות המדעים.
סטודנטים בשנה ג'-ד' לתואר ראשון מתקבלים על תנאי "סטודנט שלא מן המניין" עד הצגת תעודת 'בוגר תואר ראשון' ו'תעודת הוראה'. הסטודנטים מוגדרים כלומדים במסלול 5 שנתי.

הכרה‭ ‬בלימודים‭ ‬קודמים

הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

משך‭ ‬הלימודים‭ ‬ושכר‭ ‬הלימוד

משך הלימודים לתואר שני B.Ed. הוא 3 סמסטרים. שכר הלימוד הוא 200%.
סטודנט הנדרש להארכת המועד להגשת עבודת הגמר, ישלם 25% משכר הלימוד המלא עבור כל שנה.
לאחר השנה השישית יפוג תוקפם של הלימודים.

דילוג לתוכן