מתעניין/ת  בלימודים

לימודי המשך

ראש המחלקה: ד"ר אחמד בשיר, סגן נשיאת המכללה, דיקן הרשות ללימודי תואר ראשון וללימודי המשך
קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515575, דוא״ל [email protected]

רכזת תעודת הוראה – גב' משלין ראשד
טל: 04-9515564, דוא״ל [email protected]

רכזת הרחבת הסמכה – גב' לינה נבואני
טל: 04-9515562,   [email protected]

לימודי המשך הם לימודי הכשרה לעובדי הוראה בפועל ולאקדמיים שאינם עוסקים בהוראה, המבקשים להשלים את השכלתם הפדגוגית לתעודת הוראה או המבקשים להרחיב את השכלתם האקדמית.
היחידה ללימודי המשך מהווה סיוע למשתלם כדי לממש את מטרותיו החינוכיות והמקצועיות במסגרת לימודים המותאמת לצרכיו, בזיקה לפיתוח עצמי, פיתוח היכולת האישית, מיומנויות ההוראה והחשיבה הביקורתית והמדעית.
ביחידה ללימודי ההמשך מתקיימים לימודים במסגרות הבאות:

  • הסבת אקדמאים להוראה: מאפשר לבעלי תואר אקדמי, המעוניינים בתעודת הוראה באחד המסלולים וההתמחויות הקיימים במכללה.
  • הרחבת הסמכה בהוראה: מאפשר לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה, להרחיב את ההסמכה להוראה במסלול או בהתמחות נוספת. 
  • תואר בוגר בהוראה: מאפשר למורים, למורים בפועל בעלי תעודת "מורה מוסמך" או "מוסמך בכיר" להמשיך לימודיהם לבוגר בהוראה .B.Ed.

דילוג לתוכן