מדיניות המכללה

מדיניות המכללה בהקשר לשיוויון מגדרי

ספטמבר 2021

המכללה האקדמית הערבית לחינוך-חיפה הינה מוסד להשכלה גבוהה המבוסס על ערכי הדעת, האמת והצדק, והאמון על חקירתם, הפצתם והנחלתם של ערכים אלה.

המכללה האקדמית הערבית לחינוך שואפת ליצירת תרבות של שוויון וסביבת הוראה, לימוד ומחקר, חופשית מדעות קדומות ומאפליה, ללא הבדל דת, גזע ומין. עיקרון זה מחייב את המכללה לפעול לקידומם ולטיפוחם של כל הבאים בשעריה ובכלל זה לחתור לשוויון מגדרי בחברה בכלל ובמכללה בפרט.

בתוקף אלה, ומתוך הכרה בפוטנציאל השווה של נשים וגברים ובחשיבות השונות בכל קהילייה יוצרת, מחוייבת המכללה לתרום לקידומם ולטיפוחם של מכלול הכישרונות היוצרים המרכיבים את החברה בישראל, ולחתור לשוויון מגדרי בקרבה.

המכללה מכירה בעובדה כי בעת הזו אין שוויון מלא בחלוקה המגדרית של חברי הסגל האקדמי, הנובע ממכלול גורמים והיא חותרת לתיקון אי השוויון המגדרי.

המכללה האקדמית הערבית לחינוך-חיפה תפעל להשגת שוויון מגדרי בכל מדרגי ההוראה והמחקר, מתוך מחוייבות למצוינות האקדמית, ותנקוט בשורה של אמצעים, ובכללם השקעת משאבים, היערכות מחודשת ושינוי חשיבה בתחומים שונים ומגוונים. המכללה תבחן מדי שנה את השפעת הצעדים שננקטים להשגת שוויון מגדרי ואת הצורך בצעדים נוספים.

המכללה חותרת להבטיח ביטוי הולם לייצוג מגדרי שוויוני בחוגים ובתוכניות השונות בתחומי המחקר וההוראה, בכנסים ובאירועים מכללתיים, בגופים ובוועדות אקדמיים האחראים להחלטות על גיוס סגל חדש, על קידום אקדמי, על חלוקת קרנות, מלגות, מענקים ופרסים , ועל התכנון והניהול האקדמי של המוסד כולו. האוניברסיטה מכירה בצורך להוסיף ולבחון בכל עת מחדש את כל תחומי פעילותה, את מנגנוני ההערכה והקידום שלה, ואת התאמתם לצרכים ולתנאי החיים הייחודיים לנשים בחברה הישראלית של היום בכלל ובאקדמיה בפרט. בחינה מדוקדקת אחראית וביקורתית , זו תביא לצעדים מעשיים, שתכליתם התאמת האוניברסיטה ומנגנוניה הן לגברים והן לנשים , ולקידום במידה מירבית ובקצב סביר את נוכחותן של נשים בכל דרגות הסגל, בכל גופי קבלת ההחלטות ובכל תחומי המחקר.

דילוג לתוכן