מתעניין/ת  בלימודים?

מסלול חינוך מיוחד (6-21)

ייעודו של המסלול הוא להכשיר מורים-מחנכים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכל רצף המסגרות החינוכיות (כיתה הטרוגנית בבית ספר רגיל, כיתה מקדמת, בית ספר לחינוך מיוחד ומרכזי למידה) במערכת החינוך הערבית.
בתהליך ההכשרה מושם דגש על הידע הנרכש בלימודים העיוניים ובהתנסות המעשית. הלימודים מבוססים על תפיסת עולם המכירה בזכות הטבעית והבסיסית של ילדים ללימודים, אך מניחה שילדים, כתלמידים וכבני אדם, שונים זה מזה, ועל המורה להכיר בשונות זו ואף לחנך את תלמידיו להכיר בה ולהוקירה.
מסלול זה הוא דו-חוגית בו הסטודנט יכול לבחור באחת מההתמחויות הבאות:
חינוך מיוחד/ מדעים (דו-חוגי)
חינוך מיוחד/ מתמטיקה (דו-חוגי)

דילוג לתוכן