רשות המחקר

ראש רשות המחקר: ד"ר ראפע ספדי

קמפוס חדש, קומה 1, טל׳‮ ‬04-9515772‮ ‬‭ ‬ דוא”ל ‭ ‬[email protected]

רכזת: גב' היא ח'אלדי

קמפוס ראשי, חדר 106, טל׳ 04-9515621, דוא״ל [email protected]

מחקר מהווה חלק בלתי נפרד מהעשיה האקדמית המתנהלת בכל מוסד אקדמי. כדי להעצים את מעמדה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראלחיפה כמוסד אקדמי חוקר, רשות המחקר במכללה מייחסת חשיבות רבה לקידום תרבות למחקר בין כותלי המכללה על ידי הרחבה והעמקת הפעילות המחקרית בקרב חברי הסגל ורואה בסגל האקדמי במכללה גוף חוקר המעבד ידע, מייצר ידע חדש ומפיץ אותו במאמרים בכתבי עת מקצועיים ובמפגשי חוקרים.
הצורך בהרחבת ובהעמקת הפעילות המחקרית במכללה הינו צורך מתבקש הן להתפתחותו המקצועית של סגל ההוראה והן להעלאת רמת ההכשרה במכללה. כל זאת מתוך ציפייה ומודעות לכך שמעורבות בפעילות מחקרית משפיעה על טיב ההוראה במכללה ועל האווירה האינטלקטואלית בה ותורמת להתפתחות המקצועית של חברי הסגל. 

יעדים מרכזיים של רשות המחקר

 1. לקדם ולשפר את איכות המחקר במכללה.
 2. לתמוך בקיומם ובעריכתם של מחקרים במכללה.
 3. עידוד מחקרים אשר נתמכים עלידי קרנות חיצוניות. 
 4. עידוד קשרי מחקר בין המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל. 
 5. אספקת שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך קבלת קרנות מימון. 
 6. להוות גוף מייצג למחקר במכללה בפני הגופים השונים הנוגעים בנושא.
 7. לנהל את המערך של הערכת איכות ההוראה בקרב חברי הסגל. 

מבנה ארגוני של רשות המחקר 

ד‭"‬ר‭ ‬ראפע‭ ‬ספדי–‬‭ ‬‭ ‬ ראש‭ ‬רשות‭ ‬המחקר‭ ‬
פרופ‭'‬ ‬דבורה‭ ‬קורט–‬‭ ‬ ראש‭ ‬ועדת‭ ‬האתיקה‭ ‬ויועצת‭ ‬מחקרית‭ ‬לסגל‭ ‬מדעי‭ ‬החברה
פרופ‭'‬ ‬מאיר‭ ‬מידב–‬‭ ‬ יועץ‭ ‬מחקרי‭ ‬לסגל‭ ‬המדעים‭ ‬והמתמטיקה
גב‭ '‬אזאר‭ ‬טאהא‮–‬‭ ‬רכזת‭ ‬רשות‭ ‬המחקר
ד‭"‬ר‭ ‬ראיד‭ ‬זידאן‮–‬‭ ‬יועץ‭ ‬מיתודולוגי‭ ‬וסטטיסטי
ד‭"‬ר‭ ‬יובב‭ ‬עשת‮–‬‭ ‬יועץ‭ ‬מיתודולוגי‭ ‬וסטטיסטי
ד‭"‬ר‭ ‬אחמד‭ ‬בשיר–‬‭ ‬ סגן‭ ‬נשיאת‭ ‬המכללה‭ ‬ויועץ‭ ‬מחקרי‭ ‬לסגל‭ ‬המדעים
ד‭"‬ר‭ ‬ריאם‭ ‬אבו‭ ‬מוך–‬‭ ‬ סגנית‭ ‬נשיאת‭ ‬המכללה‭ ‬ויועצת‭ ‬מחקרית‭ ‬לסגל‭ ‬המדעים
ד‭"‬ר‭ ‬אסמאעיל‭ ‬סלמאן–‬‭  ‬סגן‭ ‬נשיאת‭ ‬המכללה‭ ‬ויועץ‭ ‬מחקרי‭ ‬לסגל‭ ‬מדעי‭ ‬המחשב
ד‭"‬ר‭ ‬נאגי‭ ‬קורטאם– ‬‭ ‬יועץ‭ ‬מחקרי‭ ‬לסגל‭ ‬המדעים
ד‭"‬ר‭ ‬עאמר‭ ‬דהאמשה–‬‭ ‬ יועץ‭ ‬מחקרי‭ ‬לסגל‭ ‬מדעי‭ ‬הרוח

 

שירותים שמספקת רשות המחקר

 1. תמיכה וייעוץ בעת הכנת הצעות למחקר לקראת הגשתם לגופי מימון וקרנות מחקר חיצוניים.
 2. תמיכה וייעוץ בעת כתיבת מאמר ו-/או דוחות למחקר.
 3. תמיכה וייעוץ סטטיסטי.
 4. איגום והפצת מידע על ימי עיון וכנסים.
 5. איגום והפצת מידע על קרנות מחקר חיצוניים.
 6. הובלת כנס מחקר מכללתי שנתי.
 7. טיפול בבקשות של חברי הסגל להקצאת תקציב ייעודי לכיסוי הוצאות של מחקר (לחץ כאן לתקנון ולנוהל הגשת בקשות).
 8. טיפול בבקשות של חברי הסגל להקצאת תקציב ייעודי לכיסוי הוצאות של השתתפות פעילה בכנס בינלאומי בחו"ל (לחץ כאן לתקנון ולנוהל הגשת בקשות). 
 9. טיפול בבקשות של חברי הסגל להקצאת תקציב ייעודי לכיסוי הוצאות עריכה לשונית באנגלית (לחץ כאן לתקנון ולנוהל הגשת בקשות).
 10. טיפול בבקשות של חברי הסגל להקצאת תקציב ייעודי לכיסוי הוצאות תרגום פרסום מעברית לאנגלית (לחץ כאן לתקנון ולנוהל הגשת בקשות).
דילוג לתוכן