מתעניין/ת  בלימודים

לימודי תואר ראשון .B.Ed

ראש הרשות ללימודי תואר ראשון: ד”ר אחמד בשיר – סגן נשיאת המכללה

קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515575, דוא״ל [email protected]

רכזת הרשמה וקבלה לתואר ראשון: גב’ רנאן עאמר

קמפוס ראשי, חדר 17, טל' 04-9515594/526,  נייד: 051-2030061,  פקס: 04-8303525, דוא"ל [email protected] 

קבלת קהל במדור רישום וקבלה: ימים א’-ה’, 8:00-15:00 ויום שישי 8:00-13:00

משך הלימודים הינו ארבע שנות לימוד כאשר בשנים ב’-ג’ הסטודנט מתנסה בהתנסות מעשית פדגוגית בבתי ספר/גנים ליום אחד או יותר בשבוע. בשנה ד’ הסטודנט לומד במשך יומיים (בתנאי שמלא את כל חובות השנים א’-ג’). סטודנטים עם הישגים טובים יוכלו להתחיל בלימודי תואר שני M.Ed. במכללה כבר בתחילת שנה ד’.

לימודי התמחות

לימודי ההתמחות מהווים את בסיס הידע הדיסציפלינארי של המורה הפרופסיונאלי. הסטודנט בוחר את מסלול ההכשרה ואת ההתמחויות בכפוף להכשרתו בבית הספר.
מסלול רב גילאי (יסודי ועל-יסודי) – הסטודנט בוחר באחת משתי ההתמחויות הבאות: התמחות ערבית חד-חוגית ורב גילאית (א’-י’) או בהתמחות עברית חד-חוגית ורב גילאית (ג’-י’).
מסלול על-יסודי (חט”ב – ז’-י’) –  הסטודנט בוחר בהתמחות חד-חוגית או דו-חוגית לפי הפירוט הבא:
התמחות חד-חוגית מורחבת: אנגלית או מתמטיקה. התמחות דו-חוגית לפי הצירופים הבאים: כימיה-פיסיקה; כימיה-ביולוגיה; פיזיקה-מדעי מחשב; פיזיקה-לימודים כללים או מדעי מחשב-לימודים כללים.
מסלול יסודי (א’-ו’)  ההתמחויות הן דו-חוגיות והסטודנט בוחר בשתי התמחויות מבין ההתמחויות הבאות: מדעים-מתמטיקה; מדעים-חינוך מיוחד או מתמטיקה-חינוך מיוחד.
מסלול גיל רך (0-6) –  הסטודנט לומד להתמחות חד-חוגית ויוכל לעשות הרחבת הסמכה לכיתות א’-ב’ בשנה רביעית.
מסלול חינוך מיוחד (6-21) – במסלול זה יכול הסטודנט לבחור בהתמחות דו-חוגית עם מתמטיקה ליסודי או מדעים ליסודי.

התנסות בהוראה

ההתנסות המעשית נחשבת לעמוד השדרה של תוכנית הכנת והכשרת סטודנטים לעולם הפרופסיונאלי של מורים לעתיד, ומשמשת במה ליישום הנלמד במסגרת תחומי הדעת הדיסציפלינאריים והפדגוגיים.
מטרת ההתנסות היא, להכשיר מורה בעל זהות פרופסיונאלית הכוללת אחריות, מחויבות, אוטונומיה וזיקה לעמיתים למקצוע. במהלך ההתנסות, ובעזרת תנאים המאפשרים התפתחות אישית ומקצועית, הסטודנט עושה את צעדיו הראשונים בהוראה כמורה, ונחשף הלכה למעשה למפגש ראשוני עם ביה”ס, הכיתה ועולם התלמידים. הסטודנט מקבל תמיכה, השגחה, שיקוף, עידוד, הדרכה ועזרה מהמדריך הפדגוגי ומהמורה החונך, כדי להקל ולייעל את התפתחותו ואישיותו המקצועית.
במסגרת ההתנסות, נדרש הסטודנט ליישם ידע תיאורטי וידע פרקטי, תוך קישור ואינטגרציה ביניהם, וכדי לעמוד בכך, עליו להיות בעל ידע כללי ומקצועי רחב, בעל יכולת להפעיל שיקול דעת חינוכי-דידקטי באופן רציונאלי וליישם את רעיונותיו הדידקטיים במרכיבי ההוראה השונים: אבחון, תכנון, ביצוע והערכה רפלקטיבית, ובעל נכונות להמשיך ללמוד ולהתפתח בעבודתו.
ההתנסות בהוראה במכללה מתקיימת במשך שלוש שנים ובכל שנה משתנים ההדגשים, ההולכים מעמיקים ומתרחבים בשיטה הספיראלית. חשוב לציין שהקורסים העיונים הנלמדים באותה שנה מרחיבים ותומכים במעשה החינוכי.

לימודי יסוד

לימודי יסוד, הם לימודי חובה: ערבית, ערבית לפטור, עברית, אנגלית לפטור, מבוא לאוריינות התקשוב, תרבות ומורשת ערבית וחינוך לדמוקרטיה. כמו כן, נלמדים לימודי יסוד ללא אקרדיטציה: עזרה ראשונה, בטיחות, זהירות בדרכים, סיור אינטגרטיבי, הדרכה בספריה והדרכה ביבליוגרפית.

תהליך ההרשמה

  1. ניתן להירשם הרשמה מקוונת דרך אתר המכללה arabcol.ac.il בקישור רישום מקוון.
  2. יש לשלם את דמי ההרשמה ולשמור את העתק התשלום.
  3. המצאת מסמכי הרישום לגזברות המכללה.

בעת ההרשמה המקוונת או במכללה, נא לצרף את המסמכים הבאים:

  • זכאות לתעודת בגרות.
  • תלמידי י”ב – אישור מבי”ס.
  • ציון מבחן פסיכומטרי במידה ויש: ניתן לבקש דרך המרכז הארצי שיישלחו ישירות למכללה.
  • צילום תעודת זהות.

דמי הרשמה

דמי ההרשמה בסך ₪350, נקבעים בידי משרד החינוך, ואינם מוחזרים גם אם המועמד לא יתקבל ללימודים או לא יממש את זכותו ללמוד. הסכום נכון לשנת הלימודים תשפ”ג והוא עשוי להשתנות על-פי הנחיות משרד החינוך והמל”ג.

  • דמי הרישום תקפים להצגת המועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת הרשמה אחת).
  • יש להציג במעמד ההרשמה תעודות מקוריות ולהחתים את ההעתק. בכל התכתבות הקשורה לרישום למכללה, יש לציין מס’ תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מדויקת (כולל מיקוד) ומספר טלפון. נבקשכם להודיע למדור הרישום על כל שינוי שחל בפרטים האישיים.
דילוג לתוכן