מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני (.M.Ed) עם תזה בחינוך מדעי

ראש התוכנית : ד"ר ראפע ספדי
קמפוס חדש, חדר ,טל׳ 04-9515772   דוא"ל  [email protected]

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]


רכזת: גב׳ פדא קסום 

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

 

מהות התוכנית

המכללה מציעה תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה, כמסלול בתוכנית לתואר שני.M.Ed בחינוך מדעי, המכוונת לסייע בידי מורי המדעים לשכלל ולשדרג את הידע והמיומנויות שלהם בהיבטים שונים של המדע והמחקר בחינוך המדעי/מתמטי הרלוונטיים לעבודתם, ולציידם בכישורים בידע ובמיומנויות הדרושים להם כדי להתעדכן ולקרוא מאמרים על מחקרים עדכניים בחינוך המדע וליישם את מסקנותיהם, ולהיות בעלי יכולת לבצע מחקר בחינוך מדעי. כילים אלו יאפשרו להם למלא את  תפקידם כמורי מדעים ומתמטיקה וכסוכני שינוי המובילים את התחום בביתהספר ובמערכת החינוך.

התוכנית תדגיש את השילוב הנדרש בין תכני הידע, דרכי הוראתם ומיומנויות חקר המתייחסים לסוגיות בלמידההוראה של תכנים אלה. התוכנית מכוונת לטפח מורה רחב אופקים, נאור וידען, בקי בנושאים המדעיים בהם הוא מתמחה, ער להתפתחויות הפדגוגיות ומכיר את הטכנולוגיות המודרניות המשמשות כעזר במעשה החינוכי.

התוכנית לתואר שני עם תיזה מיועדת למורים בפועל, בעלי תואר (.B.Ed) במתמטיקה ובמדעים, או בעלי תואר (.B.Sc), ותעודת הוראה בתחום ההתמחות.

הסטודנטים במסלול זה ילמדו 16 ש״ש ויכתבו עבודת תיזה. הלימודים כוללים רכישת ידע יישומי לצד פיתוח אקדמי-מחקרי בתחום האקדמי בכלל ולימודים לקראת תואר שלישי בפרט.

מטרות התוכנית

הרחבה‭ ‬והעמקה‭ ‬של‭ ‬הידע‭ ‬התיאורטי‭ ‬של‭ ‬המורה‭ ‬בתחומי‭ ‬הדיסציפלינה‭ ‬ובתחום‭ ‬הפדגוגיה‭ ‬הקשורה‭ ‬אליהם‭.‬
הכשרת‭ ‬מורה‭-‬חוקר‭ ‬בעל‭ ‬ידע‭, ‬מוטיבציה‭ ‬ויכולת‭ ‬מחקר‭ ‬בחינוך‭ ‬המתמטי‭ ‬מדעי‭ ‬לצורך‭ ‬שיפור‭ ‬ההוראה‭ ‬וקידומה‭ ‬ולהערכת‭ ‬תוכניות‭ ‬לימודים‭ ‬והפעלה‭ ‬מושכלת‭ ‬שלהם‭.‬
הכשרת‭ ‬מורה‭ ‬חוקר‭ ‬בעל‭ ‬כישורים‭ ‬המאפשרים‭ ‬לו‭ ‬להשתלב‭ ‬בתפקידים‭ ‬בכירים‭ ‬במערכות‭ ‬החינוכיות‭ ‬המקומיות‭ ‬והארציות‭.‬

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים זהה לתוכנית הלימודים במסלול ללא תזה בהפחתה של 4 ש"ש לטובת כתיבת התיזה.

עבודת התזה

  • תיזה היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני .M.Ed העבודה צריכה להציג נושא ברחקירה הלקוח מעולמו המקצועי של הסטודנט ונמצא בזיקה לתכני התוכנית בה הוא לומד; על העבודה לבחון את הספרות המקצועית והמחקרית בנושא זה באופן ביקורתי; להציב בעיה או שאלה שעדיין לא זכו לכיסוי מחקרי מקיף, או להציג בעיה מוכרת מזווית חדשה. העבודה תעיד על יכולת לתכנן מחקר על כל שלביו ולבצעו בשיטה וכלים שיתנו מענה להנחה/ות, לשאלה/ות או להשערה/ות של המחקר. העבודה תציג את ממצאי המחקר בצורה בהירה וממצה, תבהיר בדיון כיצד ממצאים אלה מאירים את הנושא שנחקר, מעשירים את הידע התאורטי והמעשי בתחום, כמו גם את התובנות המקצועיות של הסטודנט.
  • עבודת התיזה המחקרית באה לקדם את מקצועיותו והתמחותו של איש החינוך וההוראה ולהעשיר את השדה בו הוא עובד.
  • בעבודת התיזה נדרשים הסטודנטים להתייחס לשדה החינוך, אך אינם חייבים בממד היישומיפרקטי. עבודת התיזה יכולה להתמקד בהיבטים תיאורטיים, אך עם זאת על הסטודנטים להציג את ההשתמעויות של היבטים אלו לשדה החינוכי ואף לדון בהן. הזיקה לתחום החינוך יכולה להתבטא גם בהשלכות של הדיון על דמות המחנך, על עולמות התוכן של ההוראה, על ההשפעה האפשרית באשר למטרות החינוך או הסביבה החינוכית וכיוצ״ב. אפיון הזיקה של הדיון התיאורטי לתחום החינוך צריך למצוא את ביטויו הן בהצעת המחקר והן בתקציר.

תנאי קבלה
סטודנטים יתקבלו לשנה א' של התוכנית לתואר שני. לפי תנאי הקבלה הקיימים:

בעלי תואר ראשון B.Sc. ותעודת הוראה בביולוגיה, או בכימיה, או בפיזיקה, או במתמטיקה, או בעלי תואר ראשון .B.Ed בשניים ממקצועות המדעיים.
מועמדים‭ ‬בעלי‭ ‬תואר‭ ‬ראשון‭ ‬שאינו‭ ‬מתחומי‭ ‬הדיסציפלינות‭ ‬שבתוכנית‭, ‬יידרשו‭ ‬להשלים‭ ‬קורסים‭ ‬דיסציפלינאריים‭ ‬מהמוקד‭ ‬הדיסציפלינארי‭ ‬אליו‭ ‬הם‭ ‬נרשמו‭, ‬מתוך‭ ‬הקורסים‭ ‬הקיימים‭ ‬במכללה‭ ‬לתואר‭ ‬ראשון‭.‬
בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק‭ ‬עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭.‬
ציון‭ ‬ממוצע‭ ‬של‭ ‬לפחות‭ ‬80‭ ‬בלימודי‭ ‬התואר‭ ‬הראשון‭ ‬וציון‭ ‬של‭ ‬לפחות‭ ‬80‭ ‬במקצועות‭ ‬המדע‭.‬
2‭ ‬ המלצות‭.‬
אישור‭ ‬ועדת‭ ‬הקבלה‭ ‬במכללה‭.‬
ידע‭ ‬במיומנות‭ ‬ובאוריינות‭ ‬התקשוב‭ ‬והכתיבה‭ ‬המדעית‭.‬
ידיעת‭ ‬השפה‭ ‬האנגלית‭ ‬ברמה‭ ‬המאפשרת‭ ‬קריאת‭ ‬טקסט‭ ‬מדעי‭.‬

הקבלה למסלול עם תיזה תתאפשר במעבר בין שנה א' לב' לסטודנטים שעומדים בתנאים הבאים:

סיימו‭ ‬בהצלחה‭ ‬בציון‭ ‬85‭ ‬לפחות‭ ‬את‭ ‬אחד‭ ‬מקורסי‭ ‬המחקר‭ ‬של‭ ‬שנה‭ ‬א‭'.‬
סיימו‭ ‬את‭ ‬הלימודים‭ ‬בקורסים‭ ‬של‭ ‬השנה‭ ‬הראשונה‭ ‬בציון‭ ‬ממוצע‭ ‬של‭ ‬85‭ ‬ומעלה‭, ‬ובתנאי‭ ‬שיהיו‭ ‬להם‭ ‬ציונים‭ ‬לפחות‭ ‬ב‭-‬50%‭ ‬מהם‭.‬
סיימו‭ ‬בהצלחה‭ ‬את‭ ‬הסמינריון‭ ‬בחינוך‭ ‬מדעי‭ ‬בציון‭ ‬90‭ ‬לפחות‭.‬
קיבלו‭ ‬המלצה‭ ‬חיובית‭ ‬מהמרצה‭ ‬בסמינריון‭ ‬אותו‭ ‬סיימו‭.‬

סטודנטים המתקבלים לתוכנית, יחתמו על הצהרה לפיה ידוע להם כי המכללה האקדמית הערבית – חיפה אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר .M.Ed בחינוך מדעי במסלול עם תיזה וההסכמה למתן התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

אם התוכנית לא תקבל הסמכה, רשת ביטחון של התוכנית היא תוכנית הלימודים M.Ed. בחינוך מדעי במסלול ללא תיזה.


הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

משך הלימודים ושכר הלימוד

• משך הלימודים לתואר שני M.Ed. הוא שלושה סמסטרים, ושכר הלימוד הוא 200%.
סטודנט‭ ‬הנדרש‭ ‬להארכת‭ ‬המועד‭ ‬להגשת‭ ‬עבודת‭ ‬הגמר‭, ‬ישלם‭ ‬25%‭ ‬משכר‭ ‬הלימוד‭ ‬המלא‭ ‬עבור‭ ‬כל‭ ‬שנה‭.‬
לאחר‭ ‬השנה‭ ‬השישית‭ ‬יפוג‭ ‬תוקפם‭ ‬של‭ ‬הלימודים‭.‬

    דילוג לתוכן