מתעניין/ת  בלימודים؟

לימודי תואר שני .M.Ed ו- M. Teach

ראש הרשות ללימודי תואר שני: ד״ר ראיד זידאן

קמפוס חדש, חדר 154, טל’ 04-9515577,  דוא”ל  [email protected]

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר 151, טל׳ 04-9515546  דוא״ל [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום 

קמפוס חדש, חדר 151, טל׳ 04-9515706  דוא״ל: [email protected]

הלימודים בתואר שני מיועדים לתת מענה לסטודנטים ומורים בפועל המבקשים להרחיב את השכלתם והתפתחותם המקצועית כדי לאפשר את קידומם המקצועי האקדמי בתחומים שונים ומגוונים (חינוך לשוני, חינוך מדעי, הוראה ולמידה, לקויות למידה).
ולהקנות להם כלים ואסטרטגיות ומיומנויות על מנת להתמודד עם הרפורמות והראייה העכשווית מול מערכת החינוך הישראלית, ולהכשיר תלמידים במאה העשרים ואחד.

דילוג לתוכן