מתעניין/ת  בלימודים؟

הנדסאים תנאי קבלה

תנאי קבלה

להלן תנאי הקבלה ללימודים, כפי  שפורסמו על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט).

קבלה ללימודים כסטודנט מן המניין 

קבלה ללימודים כסטודנט מן המניין אפשרית על סמך לימודים מוכרים בארץ, ונדרש אחד מהתנאים הבאים:

1. תעודת בגרות ישראלית מלאה.
2. אישור משרד החינוך על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
– מתמטיקה 3 יחידות. יתקבל גם ציון סופי 51 ברמה של 4 או 5 יח"ל בבגרות.
– אנגלית 3 יחידות. יתקבל גם ציון סופי 51 ברמה של 4 או 5 יח"ל בבגרות.
– מקצועות העברית ברמה של 2 יח"ל לפחות בבגרות.

3. תעודת גמר במכינה הטכנולוגית להנדסאים, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה”ט.
4. אישור מה”ט בציון עובר (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות, שהתקיימו על ידי מה”ט במכינה טכנולוגית במתמטיקה, אנגלית ועברית.
5. שילוב של אישור משרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב’ לעיל, ואישור מה”ט על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות
גמר ממלכתיות, במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה, אנגלית ועברית).
6. דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה”ט או במשרד החינוך.
7. אישור סיום לימודים מכינת +30 בהצלחה ממוסד אקדמי, המוכּר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בתנאי שבאישור יופיע ציון 55 ומעלה במקצועות
מתמטיקה, אנגלית ועברית.
8. תואר ראשון (B.A) או יותר, ממכללה אקדמית או מאוניברסיטה, המוכּרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

קבלה ללימודים כסטודנט שלא מן המניין (על תנאי)

 

 1. תועדת ההרשמה של ביה”ס תוכל במקרים מיוחדים, לאשר קבלה ללימודים שלא מן המניין, למועמד שחסר לו ציון עובר באחד ממקצועות הבגרות. 
 2. מועמד ללימודים, שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי, רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מכינה טכנולוגית, באחד מהמקצועות הבאים: מתמטיקה, אנגלית, עברית.
 3. על הסטודנט להשלים את תנאי הקבלה החסר לו, עד סוף השנה הראשונה ללימודיו בביה"ס להנדסאים, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • ייבחן במהלך השנה הראשונה ללימודיו בביה"ס להנדסאים בבחינת בגרות במקצוע החסר (במספר היחידות הנדרש) ויעמוד בה בציון סופי עובר (55 לפחות). 
  • סטודנט שלמד את המקצוע החסר במכינה טכנולוגית, ייבחן במהלך השנה הראשונה ללימודיו בביה"ס להנדסאים, בבחינת גמר ממלכתית של המכינה הטכנולוגית באותו מקצוע, ויעמוד בה בציון סופי עובר (55 לפחות).
  • יצטרף לכיתת המכינה הטכנולוגית הקיימת בביה"ס כסטודנט משלים, ילמד בכל השעות הנדרשות על ידי מה"ט במקצוע החסר, ויעמוד בבחינת הגמר הממלכתית (חייב בציון מגן).
  • ייבחן במהלך השנה הראשונה ללימודיו בביה"ס להנדסאים, כנבחן חיצוני (ללא ציון מגן) בבחינת גמר ממלכתית של המכינה הטכנולוגית במקצוע החסר.
  • סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה כנדרש, לא יוכל להמשיך את לימודיו לשנה השנייה.
  • סטודנט שלא ישלים את תנאי הקבלה החסר לו, לא יקבל דיפלומת הנדסאי.
דילוג לתוכן