מתעניין/ת  בלימודים؟

التطبيق العمليّ

היחידה להוראה, למידה והערכה דיגיטלית פועלת להעצמת תהליכי ההוראה והחינוך בעידן הדיגיטלי במכללה. היחידה רואה בעבודתה שליחות עליונה בקרב סגל המרצים, ציבור הסטודנטים והדרג הניהולי והמנהלי במכללה.

 

ראש היחידה: ד״ר ופא זידאן

קמפוס ראשי חדר 314, טל׳ 04-9515597, דוא"ל: [email protected]

רציונל

היחידה להוראה, למידה והערכה דיגיטלית פועלת להעצמת תהליכי ההוראה והחינוך בעידן הדיגיטלי במכללה. היחידה רואה בעבודתה שליחות עליונה בקרב סגל המרצים, ציבור הסטודנטים והדרג הניהולי והמנהלי במכללה, באספקטים הבאים:

 • פיתוח הידע הפרקטי של סגל המרצים והעצמת הבנתם ושליטתם בפדגוגיה חדשנית בסביבות דיגיטליות מתקדמות;
 • העצמת הידע, המיומנויות והפרקטיקות הדיגיטליות החדשניות, בקרב הסטודנטים, על מנת לאפשר להם להתנסות באופן מעשי ויישומי בתהליכי הוראה ולמידה דיגיטאליים;
 • קיום תקשורת מיטבית ושיתופי פעולה עם הסטודנטים והמדריכים הפדגוגיים ועם בתי הספר וגני הילדים בהם מתנסים הסטודנטים בהוראה.

מטרות

 • להעלות את המודעות של סגל המרצים, ציבור הסטודנטים והדרג הניהולי והמנהלי במכללה לחשיבות שילוב הדיגיטאל בעשייה החינוכית והאקדמית במכללה;
 • לבסס תרבות למידה מבוססת דיגיטציה בקרב חברי הסגל האקדמי במכללה;
 • להעצים את הידע הפדגוגיה החדשנית והטכנו-פדגוגי בקרב הסגל האקדמי;
 • להכשיר את סגל המרצים במכללה בתחומי הטכנו-פדגוגיה והחדשנות;
 • להקנות פרקטיקות למידה דיגיטליות לסגל המרצים ולמדריכים הפדגוגיים;
 • לפתח תרבות של הקמת אירועים דיגיטליים דיסציפלינריים ואינטר-דיסציפלינריים במכללה;
 • לפתח משאבי הוראה ולמידה דיגיטליים חדשניים (תכנון, פיתוח ועיצוב יחידות תוכן דיגיטאליות);
 • לחזק את הקניית מיומנויות המאה ה-21 בקרב הסטודנטים במכללה;
 • להכשיר סטודנטים כמובילים דיגיטליים שיהוו רפרנטים וסוכני שינו בקרב הסטודנטים;
 • לבסס תרבות חונכות טכנו-פדגוגית דיגיטאלית בקרב הסטודנטים במכללה;
 • להקנות מיומנויות לשימוש בכלים דיגיטליים חדשניים בקרב אנשי הסגל והסטודנטים;
 • להטמיע את השימוש בכלים דיגיטליים בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה במכללה;
 • לעדכן, לשדרג ולהתאים את הסילבוסים לשילוב דיגיטאל בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה;
 • לפתח ולעצב תבניות מבוססי דיגיטאל לתהליכי ההוראה, הלמידה, וההערכה במכללה;
 • לפתח מנגנון מעקב, בקרה, מדידה והערכה להשגת יעדים של הטמעת תרבות הדיגיטאל בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה במכללה.

פעילות היחידה

היחידה להוראה, למידה והערכה דיגיטלית במכללה פועלת להעצמת תהליכי ההוראה והחינוך בעידן הדיגיטלי במכללה, באמצעות השירות הבא:

 • מתן תמיכה, ייעוץ, והדרכה לסטודנטים ביישום המעשי של הידע הנרכש בתחום הדיגיטלי ושילובו בתהליכי ההוראה  וההערכה וההתנסות המעשית;
 • הקמת מערך תומך עבור המרצים והסטודנטים במכללה בכל הנוגע ללמידה משולבת דיגיטל וטכנו-פדגוגיה חדשנית;
 • ארגון ימי עיון להצגת תוצרים מתוקשבים של הסטודנטים בקורסים השונים;
 • הקמת יחידת חונכות לסטודנטים שנה א׳;
 • מתן תמיכה, ייעוץ, וליווי של אנשי הסגל ביישום המעשי של הידע הנרכש בתחום הדיגיטלי ושילובו בתהליכי ההוראה;
 • פיתוח והעברת סדנאות העשרה לסגל האקדמי, לרפרנטים ולעוזרים טכנו-פדגוגיים במכללה;
 • ליווי בהתאמת הסילבוסים בקורסים המשלבים דגמי הוראה דיגיטליים חדשניים;
 • קביעת סטנדרטים קורסים מתוקשבים המשלבים דגמים דיגיטליים;
 • ארגון וקיום אירועים מכללתיים בתחום הלמידה הדיגיטלית לצד ימי עיון וסמינרים בתחום;
 • ארגון ימי עיון בתחום הלמידה הדיגיטלית לסגל האקדמי במכללה, והזמנת מרצים אורחים בנושאים חיוניים.

דילוג לתוכן