מתעניין/ת  בלימודים؟

חינוך מיוחד

ייעודו של המסלול הוא להכשיר מורים-מחנכים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בכל רצף המסגרות החינוכיות (כיתה הטרוגנית בבית ספר רגיל, כיתה מקדמת, בית ספר לחינוך מיוחד ומרכזי למידה) במערכת החינוך הערבית.
בתהליך ההכשרה מושם דגש על הידע הנרכש בלימודים העיוניים ובהתנסות המעשית. הלימודים מבוססים על תפיסת עולם המכירה בזכות הטבעית והבסיסית של ילדים ללימודים, אך מניחה שילדים, כתלמידים וכבני אדם, שונים זה מזה, ועל המורה להכיר בשונות זו ואף לחנך את תלמידיו להכיר בה ולהוקירה.
מסלול זה הוא דו-חוגית בו הסטודנט יכול לבחור באחת מההתמחויות הבאות:
חינוך מיוחד/ מדעים (דו-חוגי)
חינוך מיוחד/ מתמטיקה (דו-חוגי)

ראש החוג: ד״ר רימאח אבו אחמד – ח׳ליפה

קמפוס ראשי, חדר 220, טל׳ 04-9515515, דוא״ל [email protected]

רכזת: גב' חנאן בטל

 קמפוס ראשי, חדר 220, טל׳ 04-9515589, דוא״ל [email protected]

רציונל

לכל אדם יש הזכות להיות איש בין אנשים, לחיות בחברה, להשתתף בה ולהיות חלק ממנה.
(אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006)
חברות שונות מתייחסות לאנשים עם צרכים מיוחדים באופן שונה. יש חברות שבהן כל אדם מקבל יחס שווה ויש חברות המפרידות אדם עם צרכים מיוחדים מהכלל, וקובעות כללי התנהגות שונים כלפיו מאשר כלפי הכלל.
הקו החוצה את החברה לכאלה שיש להם צרכים מיוחדים ולכאלה שאין להם צרכים מיוחדים הוא קו גמיש וכל חברה ממקמת אותו במקום אחר על פני רצף ההתייחסות שלה.
בעבר, ההתייחסות לאנשים עם צרכים מיוחדים הייתה על פי תווית "רפואית": עיוור, אוטיסט, חירש, מפגר וכד', אך כיום הומר השימוש במונחים רפואיים לשימוש במונחים הומניסטיים, שהוביל לאמונה שאפשר למחוק את קו ההפרדה בין קבוצות שונות, והחוג לחינוך מיוחד במכללה, פועל לחיזוק ולהטמעה של אמונה זו. בנוסף, בעקבות התיקון לחוק החינוך המיוחד (2018) המאפשר להורים של ילד עם צרכים מיוחדים, יותר מאי פעם, האפשרות  לבחור במסגרת חינוך רגילה עבור ילדיהם,  החוג לחינוך המיוחד מקנה לכלל הסטודנטים במכללה כלים פדגוגיים וחינוכיים מגוונים, המאפשרים את הכלתו ביעילות של התלמיד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, ומטפחים הכלת השונות בכיתה ההטרוגנית, דבר המאפשר למורי העתיד להתאים עבורם כלים דיפרנציאלים ומותאמים.
החזון של מובילי החוג לחינוך מיוחד במכללה הוא יצירת חברה שבה אנשים, ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים לוקחים בה חלק פעיל, יצרני ופרודוקטיבי. המשמעות הנובעת מחזון זה, היא קיומה של חברה פתוחה, הוגנת, שוויונית, שחבריה מאפשרים לכל השותפים בה לממש את עצמם, בהתאם ליכולותיהם ולכישוריהם תוך התחשבות מירבית במגבלותיהם, לא בחסד, אלא בזכות.

מטרות:

  • לטפח מורים ואנשי מקצוע שיתמקדו בקידום איכות החיים של תלמידים ומטופלים עם צרכים מיוחדים, תמיכה וחינוך לאוטונומיה ושאיפה להגיע למימוש עצמי.
  • להקנות תשתית תיאורטית ומושגית בתחום התאמת הסביבה הלימודית לצורכי הפרט, ודרכים לתמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים ולקידומם.
  • להבנות תפיסה מקצועית המכוונת ליישום דרכי הוראה-למידה המקובלות בחינוך המיוחד בכיתות החינוך הרגיל.
  • לחשוף את כלל המתכשרים להוראה לחשיבותה של הוראה-למידה דיפרנציאלית לכלל תלמידי הכיתה למען הכלת השונות בכיתה הטרוגנית במערכת החינוך הרגילה.
  • להכשיר מורים בעלי רגישות ויכולת להבחין במייחד ובמיוחד שבכל תלמיד והתאמת דרך ההוראה לצרכים וליכולות של כל אחד מתלמידיהם.
  • להקנות כלים לראייה רחבה ורב ממדית של התלמיד, תוך התמקדות בצרכים וברצונות המיוחדים לו.
  • לשלב אמצעי תקשוב וטכנולוגיות סיוע לאוכלוסיית התלמידים עם צרכים מיוחדים.
  • לרכוש תיאוריות התפתחותיות: קוגניטיבית, לימודית, רגשית, חברתית ומוטורית – תקינה ולקויה.
  • להכיר אוכלוסיות שונות עם מוגבלות הן מההיבט התיאורטי והן במסגרת ההתנסות המעשית וסיורים לימודיים.

דילוג לתוכן