מתעניין/ת  בלימודים؟

ערבית

התמחות בשפה וספרות ערבית החוג פועל לטפח ולהכשיר מורה-מחנך המודע לצורכי התלמיד הדינאמיים ולשונות בין התלמידים, מורה בעל ראיה הומניסטית חברתית, הרואה את מערכת ביה"ס בראי יחסי הגומלין עם הקהילה והחברה הערבית ומורשתה מחד גיסא, ועם פסיפס התרבויות במדינה – מאידך גיסא. החוג מכוון להכשרת מורה בעל ידע דיסציפלינארי רחב ומעמיק ובעל ידע פדגוגי-דידקטי עדכני, הנשען על תיאוריות וגישות חינוכיות, בעל יכולת ללמידה אינטגרטיבית עצמית ובעל יכולת ליזמות פדגוגית, כמו גם מורה לומד עצמאי, המעודד את תלמידיו לחקר ולגלוי, ללמידה מתוך סקרנות ושמחה, לשאילת שאלות ולחשיבה ביקורתית. קורסים לדוגמה מתוך התוכנית דקדוק ערבי: מורפולוגיה ותחביר, פרגמטיזם בלשון, תורת ההגה: פונטיקה ופונולוגיה, הבעה בעל פה, הבעה בכתב, כתיבה יוצרת, ביקורת ספרותית קלאסית ומודרנית, רטוריקה קלאסית ומודרנית, פרוזודיה, תולדות הספרות הערבית, סמינריון בלשון ערבית/ספרות ערבית, שירה קלאסית ומודרנית.

ראש החוג: ד"ר עיסאם עסאקלה

קמפוס ראשי, חדר 207, טל׳ 04-9515549, דוא״ל asaqli@arabcol.ac.il

רכזת: ויסאל אבו אלהיג׳א

קמפוס ראשי, חדר 498, טל’ 04-9515534, דוא”ל [email protected]

 

רציונל

החוג מציע לימודים במספר מסלולים והתוכנית כוללת מגוון של קורסים המיועדים הן להוראת הערבית והן להעמקת הידע הלשוני והספרותי של הדיסציפלינה לאור תיאוריות בלשניות וספרותיות מודרניות, והם מהווים את הבסיס העיוני הנדרש מכל סטודנט.
השפה הערבית מאופיינת בתופעת הדיגלוסיה (Diglossia). כלומר, שפת האם שהילד לומד (השפה הדבורה) שונה מבחינה סמנטית ומורפולוגית מהשפה הספרותית. יוצא אפוא, שרכישת השפה הערבית הספרותית דומה לרכישת שפה זרה בהיותה שפה המשמשת בצורה מצומצמת בחיי היום יום, ויש קושי ניכר לדבר בה.
כדי לגשר על הפער בין שתי "השפות" (הערבית המדוברת והערבית הספרותית) יש מקום להבליט את חשיבות ההוראה בשפה ספרותית, והתוכנית מציעה מספר קורסים בנושא זה.
כמו כן, החוג לערבית מדגיש את הקשר ההדוק בין הלמידה התיאורטית לבין היישום המעשי. ושואף לתת ללומד כלים פרקטיים בכדי להוביל את העשיה החינוכית בהוראת השפה הערבית.
השפה הערבית היא השפה הרשמית בהוראה במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל. עידוד הלימוד בה יתרום ללא ספק לחיזוק מעמדה וליצירת האווירה הנחוצה להוראתה.

 מטרות

  • להבטיח ידע מעמיק של הבוגר בתחום של השפה והספרות הערבית.
  • פיתוח היכולת של הקריאה והחשיבה הביקורתית אצל הלומד כדי שיפתח ראייה והתייחסות אובייקטיביים למורשת הערבית.
  • העמקת הרגש של שייכות תרבותית-אנושית אצל הבוגר.
  • הבלטת הרב-תרבותיות האנושית באמצעות הוראת השפות והתרבויות השונות.
  • הבנת מניעי ההתפתחות והשינויים בחברות האנושיות המולידים שינוי בספרות.
  • הכרה עניינית של זרמי המודרניזם בחיים, בחשיבה וביצירה.
  • ביצוע מחקר השוואתי בין השפות השמיות, בייחוד בין העברית והערבית.
דילוג לתוכן