מתעניין/ת  בלימודים؟

מכינה טכנולוגית


רכזת: גב' עביר ראשד

קמפוס חדש, חדר 215-, טל' 04-9515790, דוא"ל  [email protected]

מהות

המכינה מיועדת לסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי הנדסאים.
בוגרי המכינה שיסיימו את לימודיהם בהצלחה, יוכלו להמשיך את לימודיהם בבית הספר להנדסאים במכללה.
תעודת הגמר של המכינה קבילה בכל המכללות להנדסאים ולטכנאים ברחבי הארץ.
המכינה הטכנולוגית מאושרת על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה”ט).
סגל ההוראה של המכינה מורכב ממרכז המכינה וממרצים אקדמאים בעלי ניסיון רב בתחום ההוראה.

מטרת המכינה

המכינה מאפשרת לסטודנטים המעוניינים ללמוד במסלול ההנדסאים שאין בידיהם תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, שאינם עונים על תנאי קבלה ללימודי ההנדסאים, להשלים את המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה ללימודים, וכן נותנת להם הזדמנות:

 1. להשלים את מקצועות הלימוד החסרים ;
 2. לשפר את ידיעותיהם ולהכין אותם בצורה טובה מאוד ללימודים בבית הספר להנדסאים;
 3. להקנות לסטודנטים הרגלי למידה ועבודה נכונים, שיאפשרו להם להצליח בהמשך לימודיהם.

תכנית הלימודים במכינה הטכנולוגית

במכינה לומדים ארבעה מקצועות, מתוכן שלושה לקראת בחינה חיצונית של מה”ט ומקצוע אחד לבחינה פנימית:

 1. מתמטיקה: ברמה של 3 יחידות לימוד – מבחן מה”ט
 2. אנגלית: ברמה של 3 יחידות לימוד – מבחן מה”ט
 3. עברית: ברמה של 2 יחידות לימוד (חיבור והבנת הנקרא) – מבחן מה”ט
 4. מיומנויות למידה – מבחן פנימי

בחינות במהלך הלימודים במכינה הטכנולוגית

במהלך הלימודים במכינה מתקיימים בחינות מעבר בסוף הסמסטר, ובחינות ממלכתיות עם סיום הלימודים:
הצלחה בבחינות סמסטר א’ בקורסי המכינה היא תנאי להמשך הלימודים בסמסטר ב’
הצלחה בבחינות הפנימיות של ביה”ס היא תנאי קבלה ללימודי הנדסאים
עם סיום הלימודים הסדירים במכינה הטכנולוגית, על הסטודנטים לעמוד ב – 3 בחינות ממלכתיות במקצועות: מתמטיקה, עברית ואנגלית
תעודה תוענק ללומדים שני מקצועות לפחות מתוך המקצועות הראשיים.
למסיימים תוענק תעודת סיום של המכינה הטכנולוגית, הקבילה בכל בתי הספר להנדסאים ולטכנאים בארץ.

מועדי פתיחת המכינות: 

 • באוקטובר (מועד חורף):   הלימודים נמשכים כ- 10 חודשים עד יולי
 • בינואר (מועד אביב):        הלימודים נמשכים כ- 7 חודשים עד יולי

מסלול הלימודים

הלימודים במכינה מתקיימים בשני מסלולי לימוד:

 • מסלול לימודי יום משך הלימודים 2 סמסטרים, בשעות הבוקר.
 • מסלול לימודי ערב משך הלימודים 2 סמסטרים, החל מהשעה 17:00/16:00.

** במתכונת מסלולי הלימוד עשויים לחול שינויים בהתאם להחלטתה של הנהלת ביה"ס.

תנאי קבלה ומסמכים דרושים להרשמה

 • תעודת סיום של 11 שנות לימוד לפחות, כיתה י”א בביה”ס התיכון.
 • טופסי בקשה חתום להרשמה ללימודים.
 • תעודת זהות (תושבים ארעיים ימציאו אישור של משרד הפנים על שהותם בארץ).
 • תעודת שחרור מצה”ל (על המועמדים להציג תעודת שחרור או תעודת פטור משירות צבאי או אישור דחיית שירות. מועמדים בשירות חובה או קבע חייבים אישור מצה”ל).
 • תמונת פספורט עדכנית.

מידע נוסף

 • בלימודי המכינה ישנה חובת נוכחות של 80% מהשיעורים (בנסיבות מצדיקות יש להביא אישורים רלוונטיים כגון מחלה או מילואים).
 • בלימודי המכינה ישנה חובת הגשה של 80% מהעבודות שיינתנו במהלך הלימודים.
 • תנאי הגשת הסטודנטים למבחן מה"ט הינו ציון 55 לפחות במבחן המגן בסוף המכינה במקצוע הנלמד.
 • בשיעורים המקוונים ישנה חובת השתתפות עם מצלמה פתוחה.
 • יש להצטייד בספרים ובעזרים הנדרשים במקצועות המכינה בתחילת הלימודים. רשימת הספרים והעזרים תינתן ע"י מזכירות בית הספר להנדסאים בתחילת הלימודים.
 • בשיעורים המקוונים ההרצאות תוקלטנה ותועלנה לאתר Moodle.
דילוג לתוכן