מתעניין/ת  בלימודים؟

לימודי המשך – הסבת אקדמאים להוראה

ראש המחלקה: ד"ר אחמד בשיר, סגן נשיאת המכללה, דיקן הרשות ללימודי תואר ראשון וללימודי המשך

קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515575, דוא״ל [email protected]

רכזת: גב’ משלין ראשד

קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515564, דוא״ל mishline@arabcol.ac.il

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא לאפשר לבעלי תואר אקדמי, לקבל תעודת הוראה במסלולים ובהתמחויות הקיימים במכללה כמפורט להלן:

מסלולי הלימוד בתעודת הוראה:

מסלול הלימוד

התמחות: תעודת הוראה

מסלול רב גילאי

ערבית, א'-י'; עברית, ג'-י'; דת נוצרית, ג'-ט'

מסלול על-יסודי, ז'-י'

כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי מחשב, מורשה דרוזית

מסלול על-יסודי, ז'-י' מורחב

אנגלית, מתמטיקה

מסלול יסודי, א'-ו'

מתמטיקה, מדעים, מורשה דרוזית

המסלול לגיל רך

גננות מלידה עד 6*

המסלול לחינוך מיוחד 6-21

חינוך מיוחד**

מסלול על-יסוד, י'-יב'

מדע ונתונים

* קיימת אופציה להרחבת הסמכה לכיתות א'-ב'.

** קיימת אופציה לתעודת הוראה כפולה יחד עם מדעים ליסודי (א'-ו') או מתמטיקה ליסודי (א'-ו').

קהל היעד

בעלי תואר אקדמי מוכר שאין להם תעודת הוראה המבקשים להסב את עיסוקם להוראה, לקבלת תעודת הוראה..

תנאי קבלה

1.      מועמדים בעלי תואר B.A.  או B.Sc. לפחות בתחום ההתמחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי בחו"ל שימציאו אישור הכרה/הערכה (אישור שקילה) מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.

‭"‬בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭."‬

 • על המועמדים לקיים אחרי התנאים הבאים:

  ü     ציון ממוצע של 70 ומעלה בהתמחויות מדעי הטבע, המדעים המדויקים והמתמטיקה, וציון ממוצע של 75 לפחות בתחומים ובהתמחויות אחרות.

  ü     מבחן כניסה בשפה הערבית:

  ·         ציון 75 לפחות במבחן הכניסה בשפה הערבית ללימודי הכשרה להוראת בשפה וספרות ערבית.

  ·         ציון 70 לפחות במבחן הכניסה בשפה הערבית ללימודי הכשרה להוראת מקצועות הוראהאחרים.

  פרטים אודות מועדי הבחינה בערבית הנ"ל מפורסמים באתר מרמנת הבא: (geomar.co.il). באתר המכללה ובמזכירות היחידה.

  ü      מועמדים בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות יחוייבו במבחן ידע בדיסציפלינה ובמבחן יע"ל (מבחן ידע בשפה עברית).

  ·         מבחן ידע בדיסציפלינה (מתקיים במכללה) עד סוף סמסטר א' בשנה א' ללימודים במכללה והציון הדרוש לפחות 75.

  ·         במבחן יע"ל – נדרש ציון 85 לפחות.

  2.      מועמדים בעלי תואר ראשון שלא בתחום ההכשרה להוראה:

  ü     היקף ההשלמות הדיסציפלינריות מותנה בהשכלה קודמת של המועמד ויעמוד על 26 שעות מקסימום. בסיום לימודי ההשלמה ייערך מבחן ידע בדיסציפלינה וציון המעבר הוא 80 לפחות.

  ü     ראש החוג יקבע את האפשרות למתן פטורים מקורסים שהמועמד למד בלימודיו הקודמים מול הצגת סילבוסים תואמים וזאת לא יאוחד מהשבוע השלישי לתחילת הלימודים. 

  ü     במקביל, מועמד יחויב ב-24 שעות מתחום החינוך וב-12 שעות בהתנסות בהוראה.

  משך הלימודים

  משך הלימודים יקבע עפ”י התוכנית האישית, בהתאם להשכלה האקדמית של הלומד, ולדרישות ההתמחות וזאת לאחר בדיקה מקצועית של גורמי המקצוע.

  מסמכים שעל המועמד להמציא

  • צילום תעודת זהות או צילום דרכון.
  • אישור זכאות לתואר אקדמי .B.A לפחות.
  • גיליון ציונים, המפרט את שמות הקורסים והיקפם בלימודים קודמים.
  • סילבוסים לקורסים אקדמיים בהם המועמד מבקש לקבל פטור על סמך לימודים קודמים הן בהתמחות הדיסציפלינרית והן בתחומי חינוך (בחינוך אפשר לקבל פטור לצורך אקרדיטציה עד 8 ש"ש).
  • אם הלימודים האקדמיים התקיימו בחו"ל, יש להציג "תעודה שקילה" ממשרד החינוך (המחלקה להערכת תארים), המעידה על ההכרה בתואר, ולהציג תרגום נוטריוני של הקורסים והציונים.

  ראש המחלקה: ד"ר אחמד בשיר, סגן נשיאת המכללה, דיקן הרשות ללימודי תואר ראשון וללימודי המשך

  קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515575, דוא״ל [email protected]

  רכזת: גב’ משלין ראשד

  קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515564, דוא״ל mishline@arabcol.ac.il

  מטרת הלימודים

  מטרת הלימודים היא לאפשר לבעלי תואר אקדמי, לקבל תעודת הוראה במסלולים ובהתמחויות הקיימים במכללה כמפורט להלן:

  מסלולי הלימוד בתעודת הוראה:

  מסלול הלימוד

  התמחות: תעודת הוראה

  מסלול רב גילאי

  ערבית, א'-י'; עברית, ג'-י'; דת נוצרית, ג'-ט'

  מסלול על-יסודי, ז'-י'

  כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי מחשב, מורשה דרוזית

  מסלול על-יסודי, ז'-י' מורחב

  אנגלית, מתמטיקה

  מסלול יסודי, א'-ו'

  מתמטיקה, מדעים, מורשה דרוזית

  המסלול לגיל רך

  גננות מלידה עד 6*

  המסלול לחינוך מיוחד 6-21

  חינוך מיוחד**

  מסלול על-יסוד, י'-יב'

  מדע ונתונים

  * קיימת אופציה להרחבת הסמכה לכיתות א'-ב'.

  ** קיימת אופציה לתעודת הוראה כפולה יחד עם מדעים ליסודי (א'-ו') או מתמטיקה ליסודי (א'-ו').

  קהל היעד

  בעלי תואר אקדמי מוכר שאין להם תעודת הוראה המבקשים להסב את עיסוקם להוראה, לקבלת תעודת הוראה..

  תנאי קבלה

  1.      מועמדים בעלי תואר B.A.  או B.Sc. לפחות בתחום ההתמחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי בחו"ל שימציאו אישור הכרה/הערכה (אישור שקילה) מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.

  • על המועמדים לקיים אחרי התנאים הבאים:

   ü     ציון ממוצע של 70 ומעלה בהתמחויות מדעי הטבע, המדעים המדויקים והמתמטיקה, וציון ממוצע של 75 לפחות בתחומים ובהתמחויות אחרות.

   ü     מבחן כניסה בשפה הערבית:

   ·         ציון 75 לפחות במבחן הכניסה בשפה הערבית ללימודי הכשרה להוראת בשפה וספרות ערבית.

   ·         ציון 70 לפחות במבחן הכניסה בשפה הערבית ללימודי הכשרה להוראת מקצועות הוראהאחרים.

   פרטים אודות מועדי הבחינה בערבית הנ"ל מפורסמים באתר מרמנת הבא: (geomar.co.il). באתר המכללה ובמזכירות היחידה.

   ü      מועמדים בעלי תואר מחו"ל עם אישורי שקילה מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות יחוייבו במבחן ידע בדיסציפלינה ובמבחן יע"ל (מבחן ידע בשפה עברית).

   ·         מבחן ידע בדיסציפלינה (מתקיים במכללה) עד סוף סמסטר א' בשנה א' ללימודים במכללה והציון הדרוש לפחות 75.

   ·         במבחן יע"ל – נדרש ציון 85 לפחות.

   2.      מועמדים בעלי תואר ראשון שלא בתחום ההכשרה להוראה:

   ü     היקף ההשלמות הדיסציפלינריות מותנה בהשכלה קודמת של המועמד ויעמוד על 26 שעות מקסימום. בסיום לימודי ההשלמה ייערך מבחן ידע בדיסציפלינה וציון המעבר הוא 80 לפחות.

   ü     ראש החוג יקבע את האפשרות למתן פטורים מקורסים שהמועמד למד בלימודיו הקודמים מול הצגת סילבוסים תואמים וזאת לא יאוחד מהשבוע השלישי לתחילת הלימודים. 

   ü     במקביל, מועמד יחויב ב-24 שעות מתחום החינוך וב-12 שעות בהתנסות בהוראה.

   משך הלימודים

   משך הלימודים יקבע עפ”י התוכנית האישית, בהתאם להשכלה האקדמית של הלומד, ולדרישות ההתמחות וזאת לאחר בדיקה מקצועית של גורמי המקצוע.

   מסמכים שעל המועמד להמציא

   • צילום תעודת זהות או צילום דרכון.
   • אישור זכאות לתואר אקדמי .B.A לפחות.
   • גיליון ציונים, המפרט את שמות הקורסים והיקפם בלימודים קודמים.
   • סילבוסים לקורסים אקדמיים בהם המועמד מבקש לקבל פטור על סמך לימודים קודמים הן בהתמחות הדיסציפלינרית והן בתחומי חינוך (בחינוך אפשר לקבל פטור לצורך אקרדיטציה עד 8 ש"ש).
   • אם הלימודים האקדמיים התקיימו בחו"ל, יש להציג "תעודה שקילה" ממשרד החינוך (המחלקה להערכת תארים), המעידה על ההכרה בתואר, ולהציג תרגום נוטריוני של הקורסים והציונים.
   דילוג לתוכן