מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני (.M.Ed) בחינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית)


ראש התוכנית: ד״ר איברהים בסל

קמפוס חדש, חדר 153, טל׳ 04-9515572,  דוא״ל [email protected]

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום 

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

 

מהות התוכנית

הלימודים באים לתת מענה למורים בפועל המבקשים להרחיב את השכלתם והתפתחותם כדי לאפשר את קידומם המקצועי והתפתחותם האקדמית בתחומי החינוך הלשוני והדיסציפלינארי בהם הם עוסקים, והם יהוו מסגרת אינטגרטיבית לחינוך לשוני-תרבותי, המדגישה את הצדדים המשותפים שבהוראת שלוש השפות.
חינוכו הלשוני הכללי של הסטודנט מאפשר לו להיחשף ולעסוק בסוגיות חברתיות-תרבותיות ובסוגיות פרקטיות הקשורות בלמידת שפה, וההתנסות בגילוי המצע הלשוני והתרבותי המשותף לשני העמים לאורך ההיסטוריה, יש בו כדי להוסיף לאמפתיה ולקירוב לבבות, המהווים תנאי מוקדם לדו-קיום מתמשך ואמתי.
הלימודים מבוססים על ההנחה, שבנוסף לתשתית ידע משותפת לכלל השפות וספרותן, קיימים בהן היבטים סוציולינגוויסטיים ופסיכולינגוויסטיים המיוחדים לחברה הישראלית בכללותה ולחברה הערבית בפרט. התוכנית משלבת הרחבה והעמקה של הידע הדיסציפלינארי של הסטודנט בשפה ובספרות ערבית, עברית ואנגלית, ובדרך זאת מתממש הבסיס העקרוני לקיומן של תוכניות התואר השני (.M.Ed) במכללות.
התואר .M.Ed בתוכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בחינוך לשוני בציון מוקד ההתמחות.

מטרות התוכנית

  • הרחבת השכלתו של הסטודנט בתחומי החינוך הלשוני, הספרותי והתרבותי של כל אחת משלוש השפות ובתחומים הלשוניים והתרבותיים.
  • טיפוח ערכים אינטלקטואליים, חברתיים ותרבותיים תוך כדי העיסוק בנושאים דיסציפלינאריים ובטקסטים עיוניים, לשוניים וספרותיים של שלוש השפות.
  • טיפוח החשיבה הביקורתית באמצעות ניתוח טקסטים ודיון בהם תוך שימת לב מיוחדת להנמקות ולאופן הצגתן, בכל אחת מהשפות.

תוכנית הלימודים

א. לימודי תשתית

הלימודים מכוונים להעניק מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית, ולבסס תשתית ידע להיכרות מעמיקה יותר בתחומי המחקר הכמותי והאיכותני. הלימודים מכוונים לפתח יכולות להבנת מחקר ולעריכתו במגוון גישות וטכניקות במטרה להקנות כלים להערכה ולביקורת ומיומנות מחקרית יישומית עצמאית בתחום החינוך הלשוני.

ב. לימודי תשתית בחינוך לשוני

הלימודים מכוונים להרחיב ולהעמיק את התשתית המשותפת להוראת כל שפה וספרותה ולנצל את הוראת השפה והספרות בשלוש השפות: עברית, ערבית ואנגלית ולהכרה מעמיקה יותר של והתרבויות המשתמשות בשפות אלה.
החלק הזה משותף לכלל הלומדים בתוכנית וכולל סמינריון חובה.

ג. לימודי התמחות (מוקדים): ערבית/ עברית/אנגלית 

במוקדי הלימוד יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי). התוכנית כוללת שלושה מוקדי התמחות:
(1) ערבית; (2) עברית; ו-(3) אנגלית.
הלימודים מכוונים להרחיב ולהעמיק את ההשכלה ואת הידע בשפה וספרות ערבית או בעברית או באנגלית.

ד. פרוייקט גמר יישומי

  • פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי, חיבור אקדמי מקיף, את תהליך הלימוד בנושאי למידה-הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי-הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תוכנית ה- .M.Ed.
  • הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.

תנאי קבלה

תנאי סף

בעלי‭ ‬תואר‭ ‬ראשון .‭ ‬B.Edאו‭ ‬B.A‮ ‬ותעודת‭ ‬הוראה‭ ‬במקצועות שפה‭ ‬וספרות‭ ‬ערבית‭ ‬או לשון‭ ‬עברית‭ ‬או‭ ‬ספרות‭ ‬עברית‭ ‬או‭ ‬שפה‭ ‬וספרות‭ ‬אנגלית‭. ‬יתקבלו‭ ‬רק‭ ‬מועמדים‭ ‬שהשלימו‭ ‬במסגרת‭ ‬לימודי‭ ‬תעודת‭ ‬ההוראה‭ ‬שלהם‭ ‬את‭ ‬הדרישות‭ ‬של‭ ‬החוג‭ ‬האחר‭ ‬המקביל‭ (‬תלמידי‭ ‬לשון‭ ‬עברית‭ ‬ילמדו‭ ‬קורסים‭ ‬בספרות‭ ‬עברית‭ ‬ולהיפך‭).‬
בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭.‬
ציון‭ ‬ממוצע‭ ‬80‭ ‬לפחות‭ ‬בלימודי‭ ‬התואר‭ ‬הראשון‭ ‬ובמקצוע‭ ‬ההתמחות‭.‬
סטודנטים‭ ‬בשנה‭ ‬ג‭'-‬ד‭' ‬לתואר‭ ‬ראשון‭ ‬מתקבלים‭ ‬על‭ ‬תנאי‭ "‬סטודנט‭ ‬שלא‭ ‬מן‭ ‬המניין‭" ‬עד‭ ‬הצגת‭ ‬תעודת‭ '‬בוגר‭ ‬תואר‭ ‬ראשון‭' ‬ו‭'‬תעודת‭ ‬הוראה‭'. ‬סטודנטים‭ ‬מוגדרים‭ ‬כלומדים‭ ‬במסלול‭ ‬5‭ ‬שנתי‭.‬

הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

משך הלימודים ושכר הלימוד

  • משך הלימודים לתואר שני .M.Ed הוא 3 סמסטרים. שכר הלימוד הוא 200%.
  • סטודנט הנדרש להארכת המועד להגשת עבודת הגמר ישלם 25% משכר הלימוד המלא עבור כל שנה.
  • לאחר השנה השישית יפוג תוקפם של הלימודים.
דילוג לתוכן