מתעניין/ת  בלימודים؟

לימודי המשך – לימודים לקראת הרחבת הסמכה

ראש המחלקה: ד”ר אחמד בשיר, סגן נשיאת המכללה, דיקן הרשות ללימודי תואר ראשון וללימודי המשך
קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515575, דוא״ל [email protected]

רכזת: גב' לינה נבואני

קמפוס ראשי, חדר 100, טל: 04-9515562, נייד: 0512030072,   [email protected]

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא לאפשר לבעלי תואר אקדמי עם תעודת הוראה, להרחבת ההסמכה להוראה במסלול או בהתמחות נוספת מבין במסלולים וההתמחויות הקיימות במכללה כמפורט בטבלה שלהלן. התעודה הניתנת  בסיום הלימודים היא תעודת הרחבת הסמכה נוספת.

מסלולי הלימוד בהרחבת הסמכה:

מסלול הלימוד

התמחות: הרחבת הסמכה
מסלול רב גילאי ערבית, א'-י'; עברית, ג'-י'; דת נוצרית, ג'-ט'
מסלול על-יסודי, ז'-י' כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי מחשב, מורשה דרוזית
מסלול על-יסודי, ז'-י' מורחב אנגלית, מתמטיקה
מסלול יסודי, א'-ו' מתמטיקה, מדעים, מורשה דרוזית
המסלול לגיל רך גננות מלידה עד 6*
המסלול לחינוך מיוחד 6-21 חינוך מיוחד**
מסלול על-יסוד, י'-יב'

מדע ונתונים

*  קיימת אופציה להרחבת הסמכה לכיתות א'-ב'.

** קיימת אופציה לתעודת הוראה כפולה יחד עם מדעים ליסודי (א'-ו') או מתמטיקה ליסודי (א'-ו').

 תנאי קבלה ללימודי הרחבת הסמכה

מועמדים בעלי תואר ראשון (.B.A או .B.Sc) לפחות עם תעודת הוראה, או .B.Ed בתחום התמחות ממוסד אקדמי מוכר בארץ.

‭"‬בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭."‬

מסמכים שעל המועמד להמציא

  • צילום תעודת זהות או צילום דרכון.
  • אישור זכאות לתואר אקדמי (.B.A) לפחות ותעודת הוראה או תואר ראשון .B.Ed.
  • גיליון ציונים, המפרט את שמות הקורסים והיקפם בלימודים קודמים (למועמדים שאינם בוגרי המכללה).
  • סילבוסים לקורסים אקדמיים בהם המועמד מבקש לקבל פטור על סמך לימודים קודמים הן בהתמחות הדיסציפלינרית והן בתחומי חינוך (בחינוך חייבים בלפחות ב- 6 ש"ש קורסי חינוך).
דילוג לתוכן