מתעניין/ת  בלימודים

לימודי לקראת תואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed)

ראש המחלקה: ד”ר אחמד בשיר, סגן נשיאת המכללה, דיקן הרשות ללימודי תואר ראשון וללימודי המשך

קמפוס ראשי, חדר 100, טל׳ 04-9515575, דוא״ל [email protected]

רכזת: גב’ לינה נבואני

קמפוס ראשי, חדר 100, טל: 04-9515562, נייד: 0512030072,   [email protected]

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא לאפשר למורים המחזיקים בתעודת "מורה מוסמך" או "מוסמך בכיר" להמשיך את לימודיהם לתואר “בוגר בהוראה” (.B.Ed) במסלול או בהתמחות שלו מבין ההתמחויות במסלולים הקיימות במכללה כמפורט להלן:

מסלול הרחבת הסמכה לקראת בוגר בהוראה:

מסלול הלימוד

התמחות: תעודת הוראה/הרחבה
מסלול רב גילאי ערבית, א'-י'; עברית, ג'-י'
מסלול על-יסודי, ז'-י' כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי מחשב
מסלול על-יסודי, ז'-י' מורחב אנגלית, מתמטיקה
מסלול יסודי, א'-ו' מתמטיקה, מדעים
המסלול לגיל רך גננות מלידה עד 6

המסלול לחינוך מיוחד 6-21

חינוך מיוחד

 

קהל היעד

מורים בפועל או בשנת שבתון, בעלי תעודת “מורה מוסמך” או “מוסמך בכיר”.

תנאי קבלה

תעודת “מורה מוסמך”, או תעודת “מוסמך בכיר” באחת ההתמחויות הקיימות במכללה.

משך הלימודים

התוכנית תורכב ע”י יעוץ אישי, בהתאם להשכלה של המורים ועל פי הרקע של המועמד ולדרישות ההתמחות בה הוא בוחר ללמוד. משך הלימודים יקבע ע”פ האפשרויות לפתיחת קורסים בתחומים הרלוונטיים.

 

מסמכים שעל המועמד להמציא

  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • גילון ציונים של הלימודים בהסמכה (למועמדים שאינם בוגרי המכללה).
  • תלוש שכר משלושת החודשים האחרונים.
  • אישורים על קורסי השתלמויות אקדמאים בתחומי חינוך והתמחות כולל ציונים (לצורך אקרדיטציה עד 8 ש”ש).
  • זכאות לתעודות "מורה מוסמך" או "מוסמך בכיר".
דילוג לתוכן