מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית

ראש התוכנית: ד״ר איברהים אסדי

קמפוס חדש, חדר 167, טל׳ 04-9515788,  דוא״ל [email protected]


רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום 

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

  

מהות התכנית

התוכנית לתואר שני ב'לקויות למידה – הערכה והתערבות חינוכית' מיועדת לפתח את היכולת המקצועית של מורים ליישם את מטרות 'חוק החינוך המיוחד,(1988) ותיקון מספר 7 לחוק החינוך המיוחד הידוע בשם 'פרק השילוב' (2002), ותיקון 11 לחוק החינוך המיוחד (2018) לשילובם והכלתם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.

בבסיס חוק השילוב קיימות התפיסה והאמונה לפיהן "יש לקדם ולפתח את כישוריו ואת יכולתו של כל ילד ולהקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים אשר יסייעו להרחבת יכולותיו, להעצמתו ולהשתלבותו התקינה בחברה" (משרד החינוך, חוזר מנכ"ל, 1999). יישום החוק מחייב שהמורים יהיו אנשי מקצוע מעולים, בעלי ידע תיאורטי עדכני בהתפתחות תקינה ולקויה של מיומנויות למידה, וידע מעשי פרקטי בתהליכי הערכה והתערבות ברצף הגילאי.
הרציונל לתוכנית מדגיש שלושה היבטים: (1) חוק השילוב, יעד ההכלה והכשרת מורים להשגת יעדיו; (2) הצורך בפיתוח תוכנית ייחודית ליישום חוק השילוב בחברה הערבית; ו-(3) אופן השתלבותם של בוגרי התוכנית בצוותים מערכתיים בחינוך המשלב.ה
התוכנית מושתתת על התאמה בין מודלים תיאורטיים בתחום לקויות הלמידה ומחקרים על השפה, תוכנית הלימודים הערבית, לבין הגדרות המומחיות והתפקידים הנדרשים מהמת"ל.

תכנית הלימודים

התוכנית המוצעת על-ידי המכללה היא תוכנית אקדמית בעלת דגש חינוכי-יישומי, והיא מיועדת לפיתוח מקצועי של מורים שיעסקו בחינוך המשלב. לבוגרי התוכנית יהיו תפקידים בכל שלוש רמות ההתערבות: (1) הם ירכשו ידע התפתחותי עדכני על המורכבות הייחודית של רכישת מיומנויות יסוד בשפה הערבית; (2) הם ירכשו ידע וכלים למיפוי כיתתי והתערבות עם קבוצות תלמידים שאותרו; ו-(3) הם ירכשו ידע וכלים להערכה ולהתערבות פרטנית.
בנוסף, יוכשרו הלומדים לעבודה בצוות רב-מקצועי בבית הספר ויכירו את תרומתם של אנשי מקצוע נוספים העובדים בצוות זה – פסיכולוגים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ויועצים. בוגרי התוכנית מיועדים להשתלב כמת"לים במערכת החינוך במגזר הערבי, גם במסגרת תוכנית אל"ה.
התוכנית המוצעת היא ייחודית לחברה הערבית בכך שהמוקד שלה הוא חינוכי-יישומי והיא תאפשר הכשרה של מורים בפועל לתפקיד מקצועי של מורה מעריך תפקודי למידה העובד בצוות רב מקצועי.
התואר .M.Ed בתכנית אינו מדגיש ידע דיסציפלינארי (ידע תחום התוכן), אלא את הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ידע פדגוגי של תחום התוכן) והבוגרים יקבלו תואר .M.Ed בלקויות למידה בשפה הערבית.
התוכנית כוללת 6 מקבצים ש-5 מהם הם לימודי חובה. בחירה ניתנת במקבץ סדנאות העשרה בהתערבות:

א. לימודים מתודולוגיים

לימודי מתודולוגיה מחקרית המספקים ידע וכלים לעריכת מחקר איכותני וכמותי במסגרת לימודי התואר השני (בפרויקט הגמר).

ב. לימודי התמחות תיאורטיים

מקנים את הידע הנדרש בלימודי תואר שני בתחום לקויות למידה (נספח לדו"ח ועדת מרידור, 2008, שהוגש מטעם תת-ועדה בראשותה של פרופסור מרגלית).

ג. לימודי התמחות יישומיים

הלימודים כוללים ידע תיאורטי עדכני וכלים להערכה ולהתערבות בשתי חטיבות גילאיות:

 • הגיל הרך.
 • גילאי ילדות-בוגרים.
 • סדנאות בחירה בתחום ההתערבות – בתחומי טכנולוגיה ואומנויות.


  ד.סמינריונים

 • הסטודנט ישתתף ב- 2 סמינריונים (אחד בכל שנה) בתחומי השפה והאורתוגרפיה הערבית, שילוב תלמידים עם קשיים ולקויות למידה וחקר השיח של אנשים עם מוגבלויות וקשיים בלמידה בחברה הערבית.

  ה. פרוייקט גמר יישומי – עבודת הגמר

 • פרוייקט הגמר נועד להיות יישומי והוא חיבור אקדמי מקיף, המהווה את שיא הלימודים לתואר שני, המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידה-הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך. החיבור מכוון לתאר, לסכם ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי-הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תכנית ה- .M.Ed.
 • הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה, המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה.
 • לכל סטודנט ייקבע מנחה אישי, מתוך רשימת מנחים, בלי קשר לקורס שהסטודנט לומד/ לא לומד אצל המנחה, בכפוף למגבלה המוסדית של מספר הסטודנטים המונחים ע"י המנחה באותה שנה.
 • עבודת הגמר תוערך ע"י מנחה העבודה, ומעריך נוסף מחברי הסגל בתכנית לפי קביעת ראש התכנית. הציון של העבודה ייקבע במשותף ע"י שני המעריכים (ציון המנחה 60% וציון המעריך 40%).

תנאי קבלה

תנאי סף

 • בעלי תואר ראשון .‭ ‬B.Edאו‭ ‬B.A‮ ‬ ותעודת הוראה ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בחינוך מיוחד עדיפות ראשונה, בלשון וספרות ערבית עדיפות שניה, בציון ממוצע 80 לפחות.
 • בעלי תואר ‬ראשון .‭ ‬B.Edאו‭ ‬B.A‮ ‬עם ממוצע 80 ומעלה בעלי תעודת הוראה בחינוך מיוחד, לגילאי לידה עד 6 שנים/גילאי 6 עד 21 שנים.
 • – סטודנטים חסרי רקע לינגוויסטי בשפה הערבית יחויבו בהשלמות בהיקף עד 3 שעות בקורסים 'תורת ההגה' (1 ש"ש) ו'תורת הצורות' (2 ש"ש).
  – סטודנטים חסרי רקע בחינוך מיוחד יחויבו בהשלמות של עד 4 שעות בחינוך מיוחד בקורסים: 'מבוא לחינוך מיוחד' (1 ש"ש), 'התפתחות שפה תקינה ולקויה' (1 ש"ש), 'כלים פסיכודיאגנוסטיים – אינטליגנציה' (1 ש"ש), ו'חינוך מכיל בגן/כיתה הטרוגנית' (1 ש"ש).
 • עמידה בראיון של ועדת הקבלה. הוועדה תעמוד על המניעים לבחירת הלימודים, על הניסיון הקודם של המועמד בחינוך מיוחד ו/או הוראת השפה הערבית והתמודדותו עם קשיים בהם, ועל גישתו והתמצאותו בהיבטים האקדמיים תחום החינוך המיוחד וליקויי למידה.


  הכרה בלימודים קודמים

  הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
  לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

  משך הלימודים ושכר הלימוד

   • משך הלימודים לתואר שני .M.Ed הוא 3 סמסטרים, ושכר הלימוד הוא 200%.
   • סטודנט הנדרש להארכת המועד להגשת עבודת הגמר מעבר לשנתיים מתחילת לימודיו, ישלם 25% משכר הלימוד המלא עבור כל שנה.
   • לאחר השנה השישית יפוג תוקפם של הלימודים.

דילוג לתוכן