מתעניין/ת  בלימודים؟

מדעים

מסלול יסודי (א'-ו')  ההתמחויות הן דו-חוגיות והסטודנט בוחר בשתי התמחויות מבין ההתמחויות הבאות: מדעים-מתמטיקה או מדעים-חינוך מיוחד.

ראש החוג: ד״ר פיאד שחיבר

קמפוס ראשי, חדר 402, טל׳ 04-9515607, דוא״ל  [email protected]

רכזת: חנאן בטל

קמפוס ראשי, חדר 220, טל׳ 04-9515589, דוא״ל [email protected]

רציונל

השכלה בתחום המדעים היא חלק מההשכלה הכללית הדרושה היום, והדרישה צפויה לגדול  עוד יותר בעתיד. לכן, קיים הצורך בהכשרת מורה בעל ידע דיסציפלינארי רחב ומגוון,  בעל מיומנויות הוראה, ובעל בקיאות וכישורי מחקר בתחום המדעי.
מלבד הצרכים הקיומיים, החיוניים לכל היצורים החיים, ניכר ייחודו של האדם ביכולתו לאגור ידע ולעשות בו שימוש התורם להתפתחותו ותפקודו בחברה האנושית. סקרנות האדם להבין תופעות וחוקי טבע מניעה אותו למציאת פתרונות, שנועדו להיטיב את יכולתו הטבעית ולשפר את איכות חייו. לפיכך, מטרת הוראת המדעים היום היא הכשרת מורה, שיכול לקבל החלטות המערבות היכרות קרובה עם תחומי הדעת ברמה אישית וחברתית. 
הלימודים בחוג מבוססים על המאפיינים הייחודים של בית הספר היסודי כמוסד חינוכי אינטגרטיבי המפגיש קהילת תלמידים הטרוגנית, בשלבי התפתחות משמעותיים. הלימודים מדגישים את השילוב הנדרש בין התכנים הדיסציפלינאריים לבין לימודי החינוך המדעי, הוראת המקצוע ויישומם בשדה החינוכי. הלימודים בחוג מכוונים לטיפוח מורה רחב אופקים, ער להתפתחויות הטכנולוגיות המודרניות המשמשות כעזר בעשייה הפדגוגית חינוכית. 
הלימודים בחוג בנויים בצורה אינטגרטיבית ומשלבים בין מגוון דיסציפלינות במדעים, הכוללות את מדעי החומר וכדור הארץ, מדעי החיים, אדם ובריאותו, חינוך מדעי. שילוב אינטגרטיבי זה מאפשר לבוגרים להעצים את השפעת הלימודים בבית הספר היסודי על טיפוח אישיותו של הילד ומימוש הפוטנציאל הטמון בו. 
התשתית הפיסית במכללה כמו גם הימצאותו של סגל מרצים מקצועי ומיומן בתחום הוראת המתמטיקה והמדעים, מאפשרים את קיום התכנית ומימוש מטרותיה. הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו-חוגית, שמעשירה את הידע של הבוגרים ומאפשרת שילוב לימודי מדעים עם מקצועות המתמטיקה והחינוך מיוחד, המתקיימים במכללה במסלול בית הספר היסודי. 

מטרות התוכנית

  • להוראת המדעים לכיתות א’-ו.
  • הקניית מיומנויות חשיבה מדעית וידע רחב בתחומי המדעים השונים.
  • הקניית היכולת להפוך את הסביבה הקרובה לסביבת חקר מדעי.
  • חשיפת הסטודנטים לחידושים ולעדכונים בתחומי המדעים השונים, והקניית יכולות להתמודד עם השינויים והטמעתם בתהליך ההוראה.
  • הכשרת מורים בעלי יכולת תכנון שיטתי ופיתוח יכולות חשיבה בקרב התלמידים בבתי הספר

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל רואה בהוראת המדעים כחלק אנטגרלי מהתפיסה העולמית-מודרנית אשר איננה פוסחת על אף  אחד מתחומי תחום מחקר הדידקטיים הנוכחיים. בהתאם לכך מתפתחות תכניות לימודים אשר מתאימות לצורכי העידן, הלומד ומוסדות החינוך.  

אנו מאמינים שהערכה עצמית הינה עניין בעל חשיבות רב להצלחת החוג ועמידתו במטרות  שהוצבו. יעדי החוג יובילו לפיתוח מורים בעלי יכולות חשיבה, ידע נרחב ואסטרטגיות פדגוגיות ברמות גבוהות. מחקרים רבים מוכיחים שלימודי המדעים במיוחד אלה המתמקדים בפיתוח רמות מחשבה גבוהות כלפי התלמידים ולא מסתפקות רק בהעברת ידע.  החיים המודרניים של המאה ה-21 וההתפתחויות הטכנולוגיות והמדעיות “מצריכות” אותנו לפתח מורים בעלי מיומנויות וכישורים נרחבים, לצד רכישת כלים אחרים.  זאת כדי שהמורה הבוגר יוכל להמשיך ולהתפתח גם אחרי סיום הלימודים. 

דילוג לתוכן