מתעניין/ת  בלימודים?

מסלול על-יסודי (חט"ב – ז'-י')

מסלול על-יסודי (חט"ב – ז'-י') –  הסטודנט בוחר בהתמחות חד-חוגית או דו-חוגית לפי הפירוט הבא:

התמורות המהירות והגידול הרב בידע האנושי מחייבים הכנת מערכת חינוך המכשירה לומדים, המצוידים בכלים אשר יאפשרו להם להתמודד בהצלחה עם האתגרים והצרכים המוצבים על ידי החברה המודרנית. במסגרת הכשרתו של פרח ההוראה במסלול הנדון הוא ייחשף למגוון רחב של תחומים אקדמיים במטרה להקנות לו עומק עיוני, גישה אינטגרטיבית ואוריינטציה יישומית.

התמחויות:
– התמחות חד-חוגית מורחבת: אנגלית או מתמטיקה.
– התמחות דו-חוגית לפי הצירופים הבאים: כימיה-פיסיקה; כימיה-ביולוגיה; פיסיקה-מדעי מחשב.

דילוג לתוכן