מתעניין/ת  בלימודים؟

מתמטיקה

מסלול יסודי (א’-ו’) – ההתמחויות הן דו-חוגיות והסטודנט בוחר בשתי התמחויות מבין ההתמחויות הבאות:
מתמטיקה/ מדעים
מתמטיקה/ חינוך מיוחד

ראש החוג: ד”ר אמאל רסלאן

קמפוס ראשי חדר 212, טל׳ 04-9515622, דוא״ל [email protected]

רכזת: גב’ חנאן בטל

 קמפוס ראשי, חדר 220, טל׳ 04-9515589, דוא״ל [email protected]

רציונל

החוג מתבסס על העצמת הפן הפרופסיונאלי של המורה, על-ידי העמקת הידע התוכני בתחום המתמטיקה של פרחי ההוראה ועל-ידי הרחבת הידע הפדגוגי דידקטי להוראת הדיסציפלינה.
בתוכנית מושם דגש על לימודי חובה רחב מתחום המתמטיקה, בנוסף לסל בחירה של מקצועות מתמטיים המחזקים את ידע הסטודנט בענפי המתמטיקה (גיאומטריה, אלגברה, אנליזה וכד’)והמתמטיקה השימושית (כגון יישומים מתמטיים).
במקביל, לימודי החינוך כוללים מקצועות חובה העוסקים בהוראת המתמטיקה בבית העל-יסודי (כגון דרכי הוראת האלגברה, דרכי הוראת הגיאומטריה לבית ספר על-יסודי, דרכי הוראת האנליזה ועוד), כמו גם מקצועות בחירה בתחום החינוך המתמטי המסייעים להתאים את הדיסציפלינה לאוכלוסיית הגיל מכיתות ז'-י' במערכת החינוך.

מטרות

  • העמקת הידע הדיסציפלינארי במתמטיקה.
  • העמקת הידע הפדגוגי דידקטי להוראת המתמטיקה.
  • הדגשת הידע הנדרש להתמחות המתמטיקה.
  • פיתוח וטיפוח מיומנויות חקר אצל הלומדים.
  • פיתוח מיומנויות של שילוב כלים מתוקשבים בהוראת המתמטיקה.

 

כנס מתמטיקה בקהילה 14.3.2023

דילוג לתוכן