מתעניין/ת  בלימודים؟

מתמטיקה

החוג מתבסס על העצמת הפן הפרופסיונאלי של המורה, על-ידי העמקת הידע התוכני בתחום המתמטיקה של פרחי ההוראה ועל-ידי הרחבת הידע הפדגוגי דידקטי להוראת הדיסציפלינה.

ראש החוג: ד”ר אמאל רסלאן

קמפוס ראשי חדר 316, טל׳ 04-9515622, דוא״ל [email protected]

מזכירה: גב’ נג׳יה טוקאן

קמפוס ראשי חדר 498, טל׳ 04-9515547, דוא״ל [email protected]

רציונל

בתוכנית מושם דגש על לימודי חובה רחב מתחום המתמטיקה, בנוסף לסל בחירה של מקצועות מתמטיים המחזקים את ידע הסטודנט בענפי המתמטיקה (גיאומטריה, אלגברה, אנליזה וכד’)והמתמטיקה השימושית (כגון יישומים מתמטיים).
במקביל, לימודי החינוך כוללים מקצועות חובה העוסקים בהוראת המתמטיקה בבית העל-יסודי (כגון דרכי הוראת האלגברה, דרכי הוראת הגיאומטריה לבית ספר על-יסודי, דרכי הוראת האנליזה ועוד), כמו גם מקצועות בחירה בתחום החינוך המתמטי המסייעים להתאים את הדיסציפלינה לאוכלוסיית הגיל מכיתות ז'-י' במערכת החינוך.

מטרות

  • העמקת הידע הדיסציפלינארי במתמטיקה.
  • העמקת הידע הפדגוגי דידקטי להוראת המתמטיקה.
  • הדגשת הידע הנדרש להתמחות המתמטיקה.
  • פיתוח וטיפוח מיומנויות חקר אצל הלומדים.
  • פיתוח מיומנויות של שילוב כלים מתוקשבים בהוראת המתמטיקה.
דילוג לתוכן