ערב גאלה- הכנס הבינלאומי
צדק חברתי בחברות רב תרבותיות
7.6.2022

טכס חלוקת תארים מחזור 69-70
29.7.2022

ערב השקת ספרי עו"ד זכי כמאל 11.9.2022

טכס חלוקת תארים- מחזור 71
15.9.2022

המכללה משתתפת במבצע ניקוי החופים מהזפת 26.2.2021

דילוג לתוכן