מתעניין/ת  בלימודים؟

נוהל הרשמה

נוהל הרשמה

ההרשמה נעשית באמצעות טופס הרשמה מקוון באתר המכללה.

תשלום אונליין

או סטודנטים  —–> מדור שכל לימוד – גזברות—–>הנחיות תשלום אונליין—-> מערכת מידע אישיOrbit Live

בערכת ההרשמה יש למלא את טופס הרישום, לחתום עליו ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

 • תעודת תואר אקדמי ראשון (B.Ed., B.A.) ותדפיס ציונים יש לוודא שהתדפיס כולל מידע בדבר ציון ומידע על קורסי האנגלית שנלמדו במסגרת התואר הראשון.
 • תעודת הוראה.
 • אישור על וותק בהוראה )תלוש שכר עשוי להוות אסמכתא).
 • צילום תעודת זהות.

  מתן תוקף להרשמה

  מועמדים שיתקבלו, יידרשו להעביר למכללה בתוך שבועיים מקבלת אישור הקבלה לתכנית עותק משובר תשלום המקדמה.
  את העותק מהשובר המשולם יש לשלוח לדו״ל [email protected]
  או בדואר רגיל לכתובת:
  המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה,
  רח' החשמל 39, חיפה 33145, ולציין על המעטפה:
  לידי גב' אסמאא בטאח, רכזת הרשות ללימודים מתקדמים.

  ביטול הרשמה

  • במקרה של קבלת הודעה בכתב (לכתובת הנ"ל) על ביטול ההרשמה בתוך שבועיים ממועד הקבלה ללימודים – יוחזר מלוא הסכום המקדמה.
  • במקרה של קבלת הודעה בכתב (לכתובת הנ"ל) על ביטול ההרשמה בתוך חודש ממועד הקבלה ללימודים- יוחזר חלק מהמקדמה.
  • במקרה של ביטול הרשמה לאחר שחלף חודש ממועד קבלת אישור הקבלה ללימודים – לא יוחזר התשלום.

  הכנת מערכת אישית והסדרת שכר הלימוד

  • במהלך חודשי יולי-אוגוסט, יישלחו למתקבלים טופס הכנת מערכת שעות והנחיות להסדרת התשלומים לשכר לימוד.
  • אם לא נתקבל מידע עד סוף אוגוסט, יש ליצור קשר עם גב' אסמאא בטאח בטלפון 04-9515546, בפקס 04-8303505,
   או בדוא"ל: [email protected]
דילוג לתוכן