מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) לבית הספר העל-היסודי

ראש התוכנית: פרופ’ מאיר מידב

קמפוס חדש, טל׳ 04-9515772, דוא״ל

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

מהות התוכנית

תוכנית ה- M.Teach. המוצעת ע"י המכללה מכוונת להכשיר בוגרים בעלי תואר ראשון בתחומי הדעת: מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, ערבית ועברית, המעוניינים ללמוד לתואר שני בהוראה M.Teach עם תעודת הוראה לבתי ספר על-יסודיים, ולמעוניינים בהסבה להוראה במסלול בית הספר העל-יסודי.

התכנית מבוססת על מאפייניו הייחודים של ביה"ס העל-יסודי כמוסד חינוכי אינטגרטיבי, המפגיש קהילת תלמידים הטרוגנית, בשלבי התפתחות משמעותיים.
ההכשרה של הלומדים בתוכנית מכוונת לטפח מורה רחב אופקים, תוך הדגשת היסוד של מנהיגות חינוכית וחברתית בבית הספר ובקהילת סביבתו המקומית והלאומית. כמענה לאתגרי המאה ה-21, יושם דגש על האוריינות הדיגיטאלית, הכוללת שפת המידע, איתור מקורות מידע, ויכולת הערכה של מידע באופן יעיל.
התכנית מכוונת לטפח את יכולת המורה להקנות את המיומנויות הנדרשות בבית הספר היסודי: אוריינות תרבותית ולשונית; אוריינות אנליטית ומידענית; אוריינות כמותית; אוריינות אסתטית; מודעות לבריאות; אוריינות אישית ובינאישית ואוריינות חברתית.

מטרות התכנית

 • התוכנית תדגיש את הידע הפדגוגי דידקטי והקשרו לידע הדיסציפלינארי ותשלב את הידע התיאורטי-מחקרי עם עשייה פרקטית ורפלקטיבית. התוכנית המוצעת תטפח היבטים ערכיים, חברתיים ומוסריים בעבודתו של המורה, ותשאף למצוינות ולהישגיות בהוראה ובמחקר, ותדגיש את חשיבות היחס של מורה-תלמיד.
 • התוכנית שואפת להכשיר מורה פרופסיונאלי, המפעיל שיקולי דעת המתבססים על הבנת תהליכי הלמידה והערכתם, על צורכי תלמידיו ועל שימוש באסטרטגיות ההוראה ולמידה המותאמות לשונות בין הלומדים תוך דגש על התייחסות להיבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של הלומדים.
 • הסטודנט ילמד לעשות שימוש מושכל במיומנויות ובכישורים שירכוש, כדי לפעול בצורה יעילה בסביבות הוראה ולמידה עדכניות ומתחדשות.
 • הלימודים מיועדים לטפח את הפן היישומי של ההוראה וההתנסות מהווה את לב ליבה של ההכשרה. ההתנסות המעשית משמשת במה ליישום הנלמד במסגרת תחומי הדעת הדיסציפלינאריים והפדגוגיים, ולגיבוש זהותו הפרופסיונאלית של פרח ההוראה, והיא מאפשרת חוויה מקצועית בסיסית וראשונית בהוראה כמורה הנחשף הלכה למעשה למורכבותה של עבודת המורה בבית-הספר ובכיתה.

מבנה הלימודים

בניית ידע בהוראה
התוכנית תדגיש את המודעות לחידושים בפדגוגיה בהקשר לאסטרטגיות הוראה, למידה והערכה המותאמות לשונות בין הלומדים.

פיתוח כישורי חשיבה המעוגנים בהוראה-למידה
התוכנית מטפחת כישורי חשיבה ביקורתית ויכולת רפלקטיבית על עבודת המורה.

תוכנית אינטגרטיבית בעיצוב המורה
התוכנית מכוונת ליצור אינטגרציה בין רכיבי התוכנית ונושאיה, בין דרכי ההוראה וההערכה לבין הרלוונטיות שלה לצרכי התלמידים במערכת החינוך העל-יסודית.

ליבת הלימודים
כוללת לימודי חינוך ומנהיגות, פדגוגיה ומתודיקה. ומהווה מרכיב גנרי למתכשרים להוראה בהתאם למסלול הלימודים העל-יסודי.

התנסות מעשית
ההתנסות המעשית מאפשרת צפייה והתנסות בפועל בבתי-הספר העל-יסודיים, תוך התמודדות עם מצבים אוטנטיים של הוראה והדרכה.
מודל ההתנסות בהוראה יהיה מודל של שותפות (PDS – Professional Development School), ועוגני ההכשרה החשובים בתהליך הם: צפייה במורה המאמן או בעמית, התנסות בהוראה הלכה למעשה ושיחות משוב (פרטני וקבוצתי) בהנחיית המדריך הפדגוגי – המשוב משמש מראה רפלקטיבית להערכה, לבחינת נקודות עוצמה ותורפה, להגברת מודעות ותובנות המתכשר להוראה לביצועים המילוליים והבלתי מילוליים שהוא מעביר.

תנאי קבלה

תנאי סף

 • בעלי תואר אקדמי ראשון .B.A. /B.Sc באחת ההתמחויות של המכללה במסלול העל-יסודי: מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב– ציון ממוצע לקבלה לפחות 72, שפה ערבית, שפה עברית ואנגלית. הציון הממוצע לקבלה הוא לפחות 80.
 • בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭.‬

 • סטודנטים חסרי רקע בתחומים רלוונטיים, או בעלי רקע חלקי, יידרשו לעמוד בהצלחה בתוכנית של השלמה.
 • בחינת כניסה בשפה הערבית באמצעות המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מרמנת) בציון 70 ומעלה, מועמדים להוראת השפה הערבית בציון 75 ומעלה.
 • רישום, שיבוץ וזימון הנבחנים לבחינה בשפה הערבית הוא באחריות הסטודנט: הנבחנים יירשמו לבחינה באתר אינטרנט מופעל ומנוהל על ידי מרמנת.
 • מבחן ידע דיסציפלינארי.
 • ראיון אישי/ קבוצתי – התאמה להוראה.
 • מועמדים שלמדו בחו"ל יידרשו לעמוד במבחן "יעל" בציון 85.

תנאים נלווים

 • מועמדים ללימודים בעלי רקע חלקי בתחום הדיסציפלינארי הנדרש להכשרה להוראה, יידרשו לעמוד בהצלחה בתוכנית של לימודי השלמה.
 • לימודי ההשלמה יהיו בהתאם להנחיות המתווים החדשים להכשרות בהוראה של המל"ג (לימודי ההכשרה הדיסציפלינאריים הנדרשים מאקדמאים בדיסציפלינות של הוראה בבית ספר על יסודי יהיה לפחות 26 ש"ש).
 • סטודנטים החייבים יותר מ 8 ש"ש בהשלמות דיסציפלינאריות, יידרשו להשלים לימודים אלה לפני תחילת הלימודים בתואר השני.

הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

דילוג לתוכן