מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) לבית הספר היסודי

ראש התוכנית: פרופ’ מאיר מידב

קמפוס חדש, טל׳ 04-9515772, דוא״ל

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

מהות התכנית

תוכנית ה- M.Teach. המוצעת ע"י המכללה מכוונת להכשיר בוגרים בעלי תואר ראשון ובעלי הישגים גבוהים בתחומי הדעת: (1) מתמטיקה; (2) מדעים; (3) ערבית; ו-(4) עברית, המעוניינים ללמוד לתואר שני בהוראה .M.Teach עם תעודת הוראה לבתי ספר יסודיים, ולמעוניינים בהסבה להוראה במסלול בית הספר היסודי.

התכנית המוצעת מבוססת על מאפייניו הייחודים של ביה"ס היסודי כמוסד חינוכי אינטגרטיבי, המפגיש קהילת תלמידים הטרוגנית, בשלבי התפתחות משמעותיים. המורים יוכשרו להוראה בבית הספר היסודי בה התלמידים רוכשים לראשונה אוריינות בשפות המתמטיקה, המדעים, שפות הדיבור, ושפת המידע, ומתוודעים לראשונה ברעיונות חדשים כמו מודלים ומערכות, המשותפים לתחומי דעת שונים.
ההכשרה של הלומדים בתוכנית מכוונת לטפח מורה רחב אופקים, תוך הדגשת היסוד של מנהיגות חינוכית וחברתית בבית הספר ובקהילת סביבתו המקומית והלאומית. כמענה לאתגרי המאה ה-21, יושם דגש מיוחד על האוריינות הדיגיטאלית, הכוללת שפת המידע, איתור מקורות מידע, ויכולת הערכה של מידע באופן יעיל, ובכך יכירו הסטודנטים את הקשר בין המדע לטכנולוגיה ובין המדע לסביבה.
התכנית מכוונת לטפח את יכולת המורה להקנות את המיומנויות הנדרשות בבית הספר היסודי: (1) אוריינות תרבותית ולשונית; (2) אוריינות אנליטית ומידענית; (3) אוריינות כמותית; (4) אוריינות אסתטית; (5) מודעות לבריאות; (6) אוריינות אישית ובינאישית; ו- (7) אוריינות חברתית.
מוסמכי התוכנית יקבלו הכשרה לתחום דעת אחד לפחות (מקצוע ההוראה) ולתחום ההוראה הכוללת: הוראה המאגדת תחומי דעת הנדרשים לילדי הכיתות הנמוכות (א'-ב') בבתי הספר היסודיים, מתוך הבנה כי המורה המחנך מספק את רוב הידע ברוב מקצועות הלימוד בכיתות הנמוכות. נוסף על כך, הם יוכשרו להתמחות בתחום דעת נבחר להוראה בכיתות נוספות.
התכנית אושרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (22.12.2020) לפרסום ולהרשמה. הענקת התואר טעונה אישור המועצה להשכלה גבוהה, ועד לקבלת האישור יוחתמו הלומדים על הצהרה לפיה ידוע להם שבמקרה שמכללה לא תקבל את אישור המל"ג, יוצע ללומדים להשלים את הלימודים במכללת בית ברל, שהסכימה לשמש רשת ביטחון ולקבל את הסטודנטים להשלמת הלימודים ולקבלת התואר.

מטרות התכנית

 • לחשוף את הסטודנטים לאספקטים מגוונים ועדכניים בתחומי הוראה, למידה והערכה.
 • להקנות כלים ומיומנויות של דרכי הוראה ולמידה, תכנון לימודים, ניהול כיתה וקיום קשר עם הקהילה בסביבת לימודים עתירת חידושים וטכנולוגיה.
 • לטפח את יכולתו של המורה להכיר, להעריך, לפתח וליישם תוכניות לימודים בית-ספריות, ההולמות את הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית בית הספר המורים והתלמידים.

מבנה הלימודים

בניית ידע בהוראה
התוכנית תדגיש את המודעות לחידושים בפדגוגיה בהקשר לאסטרטגיות הוראה, למידה והערכה המותאמות לשונות בין הלומדים. למשל, הסטודנטים ילמדו דרכי הוראה בכיתות הטרוגניות, נושא הנחשב להכרחי נוכח חוק החינוך המיוחד החדש המאפשר הכלת תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל.

פיתוח כישורי חשיבה המעוגנים בהוראה-למידה
התוכנית תטפח כישורי חשיבה ביקורתית ויכולת רפלקטיבית על עבודת המורה.

תוכנית אינטגרטיבית בעיצוב המורה

התוכנית מכוונת ליצור אינטגרציה בין רכיבי התוכנית ונושאיה, בין דרכי ההוראה וההערכה לבין הרלוונטיות שלה לצרכי התלמידים במערכת החינוך היסודית ליבת הלימודים.

ליבת הלימודים

כוללת לימודי חינוך ומנהיגות, פדגוגיה ומתודיקה, ומהווה מרכיב גנרי למתכשרים להוראה בהתאם למסלול הלימודים היסודי. כמו-כן, התכנית תתייחס לסוגית המעבר מגן הילדים לבית הספר היסודי.

התנסות מעשית

ההתנסות בהוראה מהווה את לב ליבה של ההכשרה המעשית, והיא משמשת במה ליישום הנלמד במסגרת תחומי הדעת הדיסציפלינאריים והפדגוגיים, ולגיבוש זהותו הפרופסיונאלית של פרח ההוראה. שילוב הלימודים בהתנסויות במרכז הסימולציות ובמרכז להוראה חדשנית ומיטבית יאפשר להתנסות במציאות הכיתה ובית הספר הן בפועל, והן בסביבות מדומיינות.

ההתנסות המעשית תאפשר התנסות ראשונית בהוראה כמורה וחשיפה לקהילות בית-הספר, הכיתה, התלמידים וההורים, כמו גם התוודעות לתפקידי מפתח במערכת הבית-ספרית (רכזי שכבה, רכזי מקצוע, רכז פדגוגי וכד').

מודל ההתנסות בהוראה הוא מודל של שותפות (PDS – Professional Development School), ועוגני ההכשרה החשובים בתהליך הם: צפייה במורה המאמן או בעמית, התנסות בהוראה הלכה למעשה ושיחות משוב (פרטני וקבוצתי) בהנחיית המדריך הפדגוגי – המשוב משמש מראה רפלקטיבית להערכה, לבחינת נקודות עוצמה ותורפה, להגברת מודעות ותובנות המתכשר להוראה לביצועים המילוליים והבלתי מילוליים שהוא מעביר.

תנאי קבלה

תנאי סף

 • בעלי תואר אקדמי ראשון .B.A מוכר בשפות ערבית ועברית – שציונם הממוצע בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות.
 • בעלי תואר אקדמי ראשון .B.Sc. / B.A מוכר ב- במתמטיקה או מדעים – שציונם הממוצע בלימודי התואר הראשון הוא 72 לפחות.
 • בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭.‬

 • סטודנטים חסרי רקע בתחומים דיסציפלינאריים רלוונטיים, או בעלי רקע חלקי בהם, יידרשו לעמוד בהצלחה בתכנית של לימודי השלמה כמפורט בהמשך, ולהשיג בה ציון ממוצע לפחות 80.
 • בעלי ציון 70 באנגלית ברמת פטור בלימודי התואר הראשון, יידרשו להגיע לציון 75 לפחות בבחינת כניסה (בחינה פנימית של המכללה).
 • בעלי ציון לפחות 80 בערבית (3 יח"ל) או ציון לפחות 70 (4-5 יח"ל) בתעודת הבגרות.
 • בחינת כניסה בערבית – נדרש ציון לפחות 70. המבקשים ללמוד ערבית, נדרשים לציון 75 בבחינה זו.
 • מבחן ידע דיסציפלינארי.
 • בנוסף לנ"ל, מועמדים שלמדו בחו"ל יידרשו לעמוד במבחן "יעל" בציון 85.

לימודי השלמה

 • מועמדים ללימודים בעלי רקע חלקי בתחום הדיסציפלינארי הנדרש להכשרה להוראה, יידרשו לעמוד בהצלחה בתוכנית של לימודי השלמה.
 • לימודי ההשלמה יהיו בהתאם להנחיות המתווים החדשים להכשרות בהוראה של המל"ג, בהיקף של לפחות 26 ש"ש במדעים, או 48 ש"ש בערבית/עברית.
 • סטודנטים החייבים יותר מ- 8 ש"ש בהשלמות דיסציפלינאריות, יידרשו להשלים לימודים אלה לפני תחילת לימודיהם בתכנית.

הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ- 6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.

לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.

דילוג לתוכן