מתעניין/ת  בלימודים؟

תואר שני (.M.Ed) עם תזה בחינוך לשוני (ערבית-עברית)

ראש התוכנית: ד״ר איברהים בסל

קמפוס חדש, חדר 153, טל׳ 04-9515572,  דוא״ל [email protected]

רכזת תואר שני: גב׳ אסמא בטאח

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515546, דוא״ל: [email protected]

רכזת: גב׳ פדא קסום

קמפוס חדש, חדר: 151, טל׳: 04-9515706, דוא״ל: [email protected]

מהות התוכנית

המכללה מציעה תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה, כמסלול נוסף בתוכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך לשוני, המכוונת לסייע בידי מורי הלשון לשכלל ולשדרג את הידע והמיומנויות שלהם בהיבטים שונים של הבלשנות המודרנית והמחקר בחינוך הלשוני הרלוונטיים לעבודתם, ולציידם בכישורים ובידע הדרושים להם לשם מילוי תפקידם כמורים בתחום הלשון בשפות עברית, ערבית ואנגלית וכסוכני שינוי המובילים את התחום בבית-הספר ובמערכת החינוך. כמו כן, מגוון הקורסים, בתוכנית המוצעת, מציידים את הלומדים בהכשרה מחקרית ובהעמקה דיסציפלינארית והופכים אותו למוביל  במחקר בתחום הבלשנות ובהוראת השפות דבר שעשוי להעצים את העשייה החינוכית ואת העשייה המחקרית בארץ ויביא תועלת ושיפור מערכת ההוראה והעשייה המחקרית הקשורה בה.
התוכנית מדגישה את השילוב הנדרש בין תוכני הידע, דרכי הוראתם ומיומנויות חקר המתייחסים לסוגיות בלמידה-הוראה של תכנים אלה. התוכנית מכוונת לטפח מורה רחב אופקים, נאור וידען, בקי בנושאים הבלשניים בהם הוא מתמחה, ער להתפתחויות הפדגוגיות ומכיר את הטכנולוגיות המודרניות המשמשות כעזר במעשה החינוכי.
התוכנית לתואר שני עם תזה מיועדת למורים בפועל, בעלי תואר (.B.Ed) בעברית, בערבית ובאנגלית, או בעלי תואר (.B.A), ותעודת הוראה בתחום ההתמחות.

הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה כבוהה.

הסטודנטים במסלול זה ילמדו 16 ש״ש ויכתבו עבודת תיזה. הלימודים כוללים רכישת ידע יישומי לצד פיתוח אקדמי-מחקרי בתחום האקדמי בכלל ולימודים לקראת תואר שלישי בפרט.


מטרות התוכנית

הרחבה‭ ‬והעמקה‭ ‬של‭ ‬הידע‭ ‬התיאורטי‭ ‬של‭ ‬המורה‭ ‬בתחומי‭ ‬הדיסציפלינה‭ ‬ובתחום‭ ‬הפדגוגיה‭ ‬הקשורה‭ ‬אליהם‭.‬
הכשרת‭ ‬מורה‭-‬חוקר‭ ‬בעל‭ ‬ידע‭, ‬מוטיבציה‭ ‬ויכולת‭ ‬מחקר‭ ‬בחינוך‭ ‬הלשוני‭ ‬לצורך‭ ‬שיפור‭ ‬ההוראה‭ ‬וקידומה‭ ‬ולהערכת‭ ‬תכניות‭ ‬לימודים‭ ‬והפעלה‭ ‬מושכלת‭ ‬שלהם‭.‬
הכשרת‭ ‬מורה‭ ‬חוקר‭ ‬בעל‭ ‬כישורים‭ ‬המאפשרים‭ ‬לו‭ ‬להשתלב‭ ‬בתפקידים‭ ‬בכירים‭ ‬במערכות‭ ‬החינוכיות‭ ‬המקומיות‭ ‬והארציות‭.‬

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים זהה לתוכנית הלימודים במסלול ללא תזה בהפחתה של 4 ש"ש לטובת כתיבת התזה.

 עבודת התזה

  • תזה היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני .M.Ed העבודה צריכה להציג נושא בר-חקירה הלקוח מעולמו המקצועי של הסטודנט ונמצא בזיקה לתכני התוכנית בה הוא לומד; על העבודה לבחון את הספרות המקצועית והמחקרית בנושא זה באופן ביקורתי; להציב בעיה או שאלה שעדיין לא זכו לכיסוי מחקרי מקיף, או להציג בעיה מוכרת מזווית חדשה. העבודה תעיד על יכולת לתכנן מחקר על כל שלביו ולבצעו בשיטה וכלים שיתנו מענה להנחה/ות, לשאלה/ות או להשערה/ות של המחקר. העבודה תציג את ממצאי המחקר בצורה בהירה וממצה, תבהיר בדיון כיצד ממצאים אלה מאירים את הנושא שנחקר, מעשירים את הידע התאורטי והמעשי בתחום, כמו גם את התובנות המקצועיות של הסטודנט.
  • עבודת הגמר המחקרית באה לקדם את מקצועיותו והתמחותו של איש החינוך וההוראה ולהעשיר את השדה בו הוא עובד.
   בעבודת התזה נדרשים הסטודנטים להתייחס לשדה החינוך, אך אינם חייבים בממד היישומי-פרקטי. עבודת התזה יכולה להתמקד בהיבטים תיאורטיים, אך עם זאת על הסטודנטים להציג את ההשתמעויות של היבטים אלו לשדה החינוכי ואף לדון בהן. הזיקה לתחום החינוך יכולה להתבטא גם בהשלכות של הדיון על דמות המחנך, על עולמות התוכן של ההוראה, על ההשפעה האפשרית באשר למטרות החינוך או הסביבה החינוכית וכיוצ״ב. אפיון הזיקה של הדיון התיאורטי לתחום החינוך צריך למצוא את ביטויו הן בהצעת המחקר והן בתקציר.


  תנאי קבלה

  סטודנטים יתקבלו לשנה א' של התוכנית לתואר שני .M.Ed (מסלול ללא תזה) לפי תנאי הקבלה הקיימים:

  • בעלי תואר ראשון (.B.Ed או .B.A ותעודת הוראה) במקצועות שפה וספרות ערבית או לשון עברית או ספרות עברית.
   יתקבלו רק מועמדים שהשלימו במסגרת לימודי תעודת ההוראה שלהם את הדרישות של החוג האחר המקביל (תלמידי לשון עברית למדו קורסים בספרות עברית ולהיפך).
   • בעלי‭ ‬תואר‭ ‬מחו‭"‬ל‭, ‬נדרשים‭ ‬להמציא‭ ‬אישור‭ ‬שקילות‭ ‬מהוועדה‭ ‬להערכת‭ ‬תארים‭ ‬מחו‭"‬ל‭ ‬במשרד‭ ‬החינוך‭. ‬רק עם‭ ‬המצאת‭ ‬האישור‭ ‬הנ‭"‬ל‭, ‬הערכת‭ ‬הלימודים‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬נעשית‭ ‬כמקובל‭ ‬לכל‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬אקדמי‭ ‬מישראל‭.‬

  • ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי התואר הראשון ובמקצוע ההתמחות.

  • 3 שנות ניסיון מוכח בהוראה ובחינוך.
  • 2 המלצות.
  • המלצה של ועדת קבלה.
  • ידע במיומנות ובאוריינות התקשוב והכתיבה המדעית.
  • ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאת טקסט מדעי.

    הקבלה למסלול עם תזה תתאפשר במעבר בין שנה א' לב' לסטודנטים שעומדים בתנאים הבאים:

  • סיימו בהצלחה בציון 85 לפחות את אחד מקורסי המחקר של שנה א'.
  • סיימו את הלימודים בקורסים של השנה הראשונה בציון ממוצע של 85 ומעלה, ובתנאי שיהיו להם ציונים לפחות ב-50% מהם.
  • סיימו בהצלחה את הסמינריון בחינוך מדעי בציון 90 לפחות.
  • קיבלו המלצה חיובית מהמרצה בסמינריון אותו סיימו.
  • סיימו בהצלחה לימודי השלמה שנדרשו (אם נדרשו להם).

   סטודנטים המתקבלים לתוכנית, יחתמו על הצהרה לפיה ידוע להם כי המכללה האקדמית הערבית – חיפה אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר .M.Ed בחינוך לשוני במסלול עם תיזה וההסכמה למתן התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
   אם התוכנית לא תקבל הסמכה, רשת ביטחון (של התוכנית) היא תוכנית הלימודים M.Ed. בחינוך לשוני במסלול ללא תיזה המתקיימת במכללה.

   הכרה בלימודים קודמים

   הכרה בלימודים קודמים אפשרית על בסיס אישי, ועל סמך הצגת ציון מלימודים קודמים לתואר שני, במוסד אקדמי מוכר, בנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים ובמכסת שעות דומה, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-6 שנים מסיום הלימודים בקורס לגביו מבוקשת ההכרה.
   לצורך הכרה בלימודים קודמים יש לצרף את סילבוס הקורס הנלמד וגיליון ציונים מהמוסד הנושא חתימה וחותמת רשמית.


   משך הלימודים ושכר הלימוד

   • • משך הלימודים לתואר שני .M.Ed הוא שלושה סמסטרים, ושכר הלימוד הוא 200%.
   • סטודנט הנדרש להארכת המועד להגשת עבודת הגמר, ישלם 25% משכר הלימוד המלא עבור כל שנה.
   • לאחר השנה השישית יפוג תוקפם של הלימודים
דילוג לתוכן