המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה

רקע תמציתי על המוסד

כללי

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה, היא מוסד להכשרת מורים וגננות לבתי הספר במגזר הערבי במגוון רחב של מסלולים והתמחויות והינה המוסד הערבי הראשון שזכה להכרה אקדמית. מאז הקמתה ב-1949 הכשירה למעלה מ-65% מכלל עובדי ההוראה במגזר הערבי, אשר חלק ניכר מהם ממלא תפקידים ניהוליים בבתי הספר, נושאים בתפקידי פיקוח והוראה ומלמדים במכללות ובאוניברסיטאות.

במכללה לומדים כ-8500 סטודנטים , הנדסאים, סטודנטים ללימודי תעודה ומשתלמים , ומועסקים בה 235 חברי סגל  מכללתי, 85 מרצי חוץ, וכ 90 עובדי מינהל ושירותים, אשר באים מכל העדות והמגזרים, והיא משמשת כמרכז חינוכי-חברתי, מכיל ופלורליסטי.

המכללה זוכה להכרה רחבה בקרב הציבור הערבי והיהודי בישראל ובעולם כמכללה אקדמית לחינוך, המדגישה את הזיקה לתרבות הערבית. תפישת העולם בה היא פלורליסטית והומניסטית, המשלבת ערכים חינוכיים של המזרח והמערב, ומקנה כלי הוראה ברמת מיומנות גבוהה, מעשירה ומעמיקה את ידיעותיו של הבוגר, מרחיבה את השכלתו ומטפחת את אישיותו.

המכללה מקיימת קשרי גומלין ענפים עם בתי ספר, מועצות מקומיות ומרכזים במגזר הערבי, עם מכללות בארץ ואוניברסיטאות בעולם ע"י חילופי מרצים וסטודנטים ומקיימת כנסים בינלאומיים.

ציוני דרך

 • המכללה נוסדה בשנת 1949 כמוסד להשתלמות מורים, וב- 1958 הוכרה כסמינר דו-שנתי להכשרה ולהשתלמות מורים המעניק תואר מורה מוסמך.
 • בשנת 1977 המכללה הוכרה כמוסד תלת-שנתי, המכשיר מורים וגננות לתואר מורה מוסמך בכיר.
 • בשנת 1994 המכללה קיבלה היתר מהמועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בהוראה (.B.Ed).
 • ב-1996 הוכרה המכללה כמוסד להשכלה גבוהה המעניק תואר בוגר בהוראה (B.Ed.). מאז קבלת ההכרה ועד לקיץ 2016, סיימו בה את לימודיהם 20 מחזורי בוגרים במקצועות: ערבית, עברית, אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, חינוך מיוחד (מסלול גן, מסלול יסודי, מסלול על-יסודי ומסלול בין מסלולי) ובמסלולים שונים: גננות (לידה עד 6), גננות חינוך מיוחד, יסודי, על- יסודי ובין מסלולי.
 • החל מ-2010 מתקיימים במכללה לימודים לתואר שני(M.Ed.) בתחומים: (1) חינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית); 2) חינוך מדעי (מדעי החומר – פיזיקה כימיה, מדעי החיים – ביולוגיה ומתמטיקה); (3) הוראה ולמידה (גיל רך, חינוך מדעי, חינוך מתמטי וחינוך לשוני); (4) לקויות למידה בשפה הערבית; ו-(5) M.Teach. (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, עברית, אנגלית, ערבית) לבי"ס על יסודי.
  כל התוכניות קיבלו הסמכה קבועה.
 • במכללה מתקיימת גם תוכנית M.Teach. (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, עברית, אנגלית, ערבית) לבי"ס יסודי, בסטטוס הסמכה זמנית.
 • בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) אושרו למכללה לקיים תוכניות לימודים לתואר שני M.Ed. עם תזה בחינוך לשוני ובחינוך מדעי.

הלימודים במכללה מתקיימים במסגרות הבאות:

 1. לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) כולל הסמכה להוראה, במסלול ארבע שנתי.
 2. לימודי המשך לתואר "בוגר בהוראה" (B;Ed;);
 3. לימודי הרחבת הסמכה;
 4. לימודי הסבת אקדמאים להוראה;
 5. השתלמויות ופיתוח פרופסיונאלי;
 6. לימודים לתואר שני (.M.Ed ו-.M.Teach לבי"ס יסודי ולבי"ס על-יסודי).

מסלולי הלימוד

המכללה מקיימת את מסלולי הלימוד הבאים:

 • מסלול הגן (לידה-6) כולל תכנית הרחבה לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א'-ב';
 • מסלול לחינוך מיוחד (6-21);
 • מסלול יסודי (א'-ו');
 • מסלול על-יסודי (ז'-י');
 • מסלול חד-חוגי רב-גילי;
 • מסלול מצויינים.

התמחויות

במכללה ניתן להתמחות בהתמחויות הבאות:

 • התמחויות בגיל הרך: גננות מלידה עד 6;
 • התמחויות במסלול יסודי: חינוך מיוחד ליסודי, ערבית, עברית, מדעים, מתמטיקה;
 • התמחויות במסלול על-יסודי: ערבית, עברית, אנגלית, כימיה-ביולוגיה, כימיה-פיסיקה, הוראת המדעים, פיסיקה, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב;
 • התמחות חד-חוגית על יסודי: מתמטיקה, אנגלית;
 • מסלול התמחות חד-חוגי רב-גילי: ערבית, עברית.
דילוג לתוכן