המרכז להשתלבות מיטבית בהוראה

המבנה של ארבעת זרמי החינוך הנפרדים בישראל מונע מפגש בין הקהילות השונות במדינה ומהווה אתגר בפני אנשי חינוך השואפים לפיתוח ולקיום חיים משותפים ולכידות חברתית, והמרכז להשתלבות מיטבית בהוראה, מקדם את האפשרות של תעסוקת מורים ערבים בבתי ספר יהודים. 

רציונל

מבחינה חינוכית וכלכלית, שילוב מורים ומורות מהחברה הערבית במערכת החינוך היהודית, פותר בעיות תעסוקה של רבים מהם, ואף נותן מענה למחסור במורים הקיים בבתי ספר יהודים, על ידי איתור מורים מתאימים מהחברה הערבית. מבחינה חברתית, המפגש בין דמויות חינוכיות מהחברה הערבית לבין מורים, תלמידים והורים יהודים, מספק הזדמנות להיכרות מעמיקה ביניהם. 
במרכז להשתלבות מיטבית מתקיים שיתוף פעולה צמוד עם מכון מרחבים האחראי על קיום תוכנית הכשרה קבוצתית לחיזוק המסוגלות האישית והמקצועית של סטודנטים ובוגרים המועמדים לעבוד בבתי ספר יהודים. תוכנית ההכשרה כוללת קורס בן 30 שעות בנושא שילוב בין תרבותי המוכר לצורכי גמול, ובנוסף, הסטודנטים משתתפים בשני קורסים "עברית מדוברת" ו"עברית מקצועית" העשויים לשפר את היכולת השפתית שלהם. 

מטרות 

 • היכרות עם בתי ספר יהודים (תרבות ארגונית, שעות, חדר מורים);

 • היכרות עם תוכניות הלימוד בבתי ספר יהודים;
 • היכרות עם חגי ישראל והטקסים במערכת החינוך;
 • ניהול כיתה בראיה רבתרבותית;
 • הקניית כלים להשתלבות בבתי ספר יהודים וחיזוק המוטיבציה להוראה בבתי הספר
 • הפנמת מודל האזרחות המשותפת ויישומו בכתה ובחדר המורים.

פעילויות המרכז 

 • גיוס מועמדים;

 • הערכה ומיון להתאמה תרבותית לשילוב;
 • קבלת תמיכה ממכון מרחבים להשמת מועמדים בבתי ספר יהודים לפי יכולותיהם ולפי צרכי המערכת;
 • מתן סיוע וליווי למורים חדשים המשולבים בבתי ספר יהודים;
 • היעזרות במרכז הסימולציה להכשרת מועמדים להתמודד עם רב גוניות בבתי הספר;
דילוג לתוכן