המרכז למדידה והערכה  

ב 21.2.2019 ערכה המועצה להשכלה גבוהה כנס במכון ון – ליר בירושלים בנושא "IQA  הבטחת איכות באקדמיה". עקרונות כגון "הטמעת תרבות של שיפור ומצוינות" (עמ' 9), "הערכת אחריותיות" (עמ' 17) ו-"פיתוח מנגנון פנים מוסדי שיבטיח שיפור איכות ההוראה" (עמ' 21), מוצאים ביטוי בביצוע סקרי ההוראה לקורסים במוסדנו, כמו גם למדריכים הפדגוגיים.
הסקרים מהווים חלק אינטגראלי מהבקרה הפנים מכללתית החשובה לתפקודו של כל ארגון והם חשובים גם למרצים ולמדריכים הפדגוגיים, מאחר שאפשר ללמוד מהם על נקודות חוזק ונקודות שראוי לשפר במעשה ההוראה וההדרכה. הסקרים מבטאים "סגירת מעגל" של אינטראקציה מתמשכת בין המרצה/המד"פ לבין הסטודנטים שלנו.

ראש המרכז: ד"ר‭ ‬יוסף‭ ‬ממן 

דוא‭"‬ל: ‭‬[email protected]

מטרות

 • להעריך את איכות ההוראה של המרצים והמדריכים הפדגוגיים במכללה.
 • להטמיע בקרב הסטודנטים ובקרב המרצים והמדריכים הפדגוגיים את המחויבות להשתתפות בסקרי ההוראה וההדרכה כחלק מ"תרבות העבודה" במכללה.
 • לפתח מערך לוגיסטי וטפסים להערכת ההוראה וההדרכה המותאמים למציאות הקיימת להוראה בכיתות ולהוראה מרחוק.

פעילויות

 • קיום קשר מול מרכזים לקידום ההוראה באוניברסיטאות במכללות הציבוריות ובמכללות להוראה בארץ.
 • השתתפות בכנסים העוסקים בהבטחת איכות באקדמיה.
 • קיום מערך הסברה לעניין ההשתתפות בסקרים הכולל סרטון, שיח מתמיד עם מרצים וסטודנטים פנים מול פנים ובאמצעות האימייל, מסרונים ומסכי המכללה.
 • הפעלת מערך לוגיסטי הכולל: שיבוץ, תיאום, ידוע, ביצוע, תיעוד, פתרון בעיות, שליחת הודעות ותזכורות וניתוח ממצאי הסקרים בעזרת בעלי תפקידים במכללה.
 • כתיבת דוחות סמסטריאליים המסכמים את ממצאי סקרי ההוראה וההדרכה הפדגוגית.
 • כינוס ועדת הערכה מכללתית לפי הצורך.
  דילוג לתוכן