המרכז לספרות ילדים

המרכז פועל במסגרת המכללה כחלק מהפעילויות השוטפות של המכללה וגם במישור הארצי. המרכז מפעיל את אוכלוסיית המתכשרים להוראה בפעילויות יצירתיות בתחום ספרות הילדים ומשרת אותם.

המרכז משרת את הגננות, המורות בבית הספר היסודי, הספריות הציבוריות והמדריכות במרכזים הקהילתיים ואת כלל האוכלוסייה הערבית במדינה.

מנהלת המרכז: ד‭”‬ר‭ ‬חנאן‭ ‬בשארה

קמפוס ראשי, חדר 322 ,טל׳‮ ‬04-9515529‬‭ ‬ דוא”ל hanan-b10@arabcol.ac.il

רציונל

המרכז לספרות ילדים מציב לפניו כמטרה את הקריאה כמנוף ללמידה, עידוד הסקרנות ואהבת הספר.
המרכז לספרות ילדים נועד בכדי להעשיר את השפה הכתובה והמדוברת של הילדים.
בראש ובראשונה המרכז לספרות ילדים נועד בכדי לעודד קריאה בקרב ילדים, ועל כן המרכז לספרות ילדים במכללה מציע שיטה אחרת לעידוד הקריאה בקרב ילדים. השיטה  היא שילדים ממליצים לחבריהם על בחירת ספר קריאה זה או אחר. ילדים המתלבטים לגבי בחירת ספר כל שהוא, יוכלו להיעזר בהמלצות חבריהם. לדעתנו, המלצה מפי ילד מוכר או קרוב יש בה מסר אישי יותר ואמין.
בדרך זו, אנו מאפשרים לילדים להיחשף להמלצות של חבריהם, וזה יעודד אותם לקרוא. ברצוננו לציין שההמלצות שיכתבו על ידי הילדים לא יעברו ביקורת לשונית-דקדוקית, כי מטרתנו היא עידוד לכתיבה פשוטה ולקריאה.

 

מטרות

  • פיתוח וקידום המודעות לספרות ילדים, הן בתוך המכללה בקרב הסטודנטים והמרצים והן בקרב הציבור שמחוץ לה: גננות, מורים, מחנכים, הורים, ספרנים וחוקרי-ספרות.
  • עריכת ימי עיון בנושאי ספרות ילדים מהיבטים שונים; ספרותיים, לשוניים, חינוכיים ואמנותיים.
  • עידוד הקריאה בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים.
  • להנחיל לתלמידי בתי הספר היסודי אהבה לספר ולעודד עיסוק בערכים ובמורשת הערבית בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית.
דילוג לתוכן