המרכז להעצמה נשית

תנועות הנשים בתחילת המאה העשרים התמקדו יותר בזכויות המשפטיות של נשים, כמו הזכות לבחור ולהיבחר, אך עם השנים נראה היה שהשגת כל הזכויות והשגת העצמה ועצמאות לנשים לא יבואו ברצף, אלא נזקקו לדרישה ולמאמץ מתמשכים, ולכן תנועות הנשים חזרו להיות פעילות שוב בקריאה לחופש גדול יותר לנשים וכן להעניק להן את הזכות להגדרה עצמית.

מנהלת המרכז: ד‭”‬ר‭ ‬חנאן‭ ‬בשארה

קמפוס ראשי, חדר 322 ,טל׳‮ ‬04-9515529‬‭ ‬ דוא”ל hanan-b10@arabcol.ac.il

רציונל‭:‬

תנועות נשים הדגישו בזמנו, וממשיכות להסביר זאת עד כה, שהשגת פיתוח כלכלי ורווחה לחברות תושג רק על ידי העצמת נשים, אותה אנו יכולים לתאר כתהליך המסייע להגביר את הנגישות של נשים לבחירות החיים והזדמנויות אשר מעניקות להן שליטה בענייניהן. השגת העצמה ברמה הכלכלית, הפוליטית והחברתית מאתגרת את מערכת הריבוד המיני, ויכולה לתרום לשיפור איכות החיים של נשים, ולשחרורן משוליים ותלות.

מטרת ההעצמה היא שלנשים תהיה יכולת לקבל החלטות בכל היבטי חייהן, ויהיה להן חופש ואחריות מוחלטים, ואף תהיינה לכך תשואות חברתיות, כלכליות ופוליטיות.

העצמה היא הכוח שנוצר בתוך הנשים, בכך שיגיעו למצב של שליטה על חייהן. העצמת נשים בדרך זו תתרום למעורבותן בתהליכי קבלת החלטות חברתיות, פוליטיות וכלכליות, ובכך הן יקבלו את ההזדמנות לגשת לכל ההזדמנויות הזמינות ללא הגבלות בחינוך ובעבודה ולבחור את צורת החיים שהן רוצות.

מטרות‭:‬‮ ‬

 • העצמת הסטודנטיות וחיזוק מנהיגות חברתית כדי להוביל לשינוי הפרדיגמה ברמה האישית והחברתית.
 • חיזוק ותמיכה באישיות הסטודנטיות בכדי לתרום לקידום החוסן האישי לכל אחת.
 • שיפור היכולות של הסטודנטיות כדי למלא תפקידים בכירים בעתיד.
 • שימור המרקם החברתי במכללה בין הסטודנטיות על ידי שילוב תפקידים בין סטודנטיות וסטודנטים במכללה בכדי לבנות חברה חזקה ומגובשת, שמסוגלת לעמוד בקצב השינויים החדשים.
 • מתן יסודות לחיים הגונים על ידי מתן הרצאות וסדנאות לקהל הסטודנטיות והסטודנטים.
 • פיתוח רוח המנהיגות, האחריות ושיפור מעמדן של הסטודנטיות בפורומים אזוריים ובינלאומיים.
 • העלאת רמת השתתפותן של הסטודנטיות הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית, בתחומים שונים, כדי שאחוז הייצוג שלהן בתפקידי סמכות וקבלת החלטות בחברה בעתיד יגדל.
 • בניית דור וחברה מגובשים ומשגשגים המסוגלים לעמוד בקצב השינויים המתהווים.
 • חיזוק יכולתן של הסטודנטיות בהתמודדות עם אתגרים ותופעות בחברה הערבית.
 • ביסוס הערכים והשורשים המהווים את הזהות הלאומית בהתבסס על שפת הסובלנות והדיאלוג בין הסטודנטיות לסטודנטים.
 • מתן מגוון סדנאות וסדרת הרצאות בכל סוגיית ההעצמה הנשית.
דילוג לתוכן