המרכז לרב תרבותיות

סוגית החיים בחברה מרובת תרבויות הפכה לנושא מרכזי בחיים המודרניים, ומפגש התרבויות הוא אחד הקווים הבולטים בתבנית נוף האדם בישראל. החברה בישראל היא חברה פלורליסטית המורכבת מאנשים המשתייכים לכמה דתות, שני לאומים ושלל תרבויות, וזהותה הייחודית של כל אחת מהקבוצות נקבעת על ידי מערכת אמונות, ערכים, מנהגים, ומיתוסים, המנוגדים, במקרים רבים לאלו של חלק מהקבוצות האחרות.

ראש המרכז: ד"ר עאליה קאסם

קמפוס ראשי, חדר 100 ב', טל׳ 04-8303573, דוא"ל: aliak@arabcol.ac.il

 

רציונל

בחברה מתקיימים ערכים ועקרונות שלאורם חייבים לפעול ואותם ראוי לטפח, כגון: ערך של כבוד האדם במובנו הרחב המקובל בחברות ליברליות מודרניות; עקרונות המשטר הדמוקרטי המאפשרים את מימוש הערך של כבוד האדם בצורה המיטבית. אנו חייבים לטפח באזרחנו העתידיים, ובקרב האוכלוסייה תחושה של זהות משותפת מתוך שמירה על מקורות תרבותם, שפתם, אמונתם, תוך למידת תכנים משותפים לכולם, באמצעות מפגשים ביניהם עם סוגיות תרבותיות-חברתיות מגוונות. 

מטרות 

 • לקדם את מודעות הסטודנטים וסגל המרצים, והאוכלוסייה לנושא הרב-תרבותיות.
 • לפרסם מידע על פעילויות המרכז.
 • להציג מחקרים עדכניים בנושא הרב-תרבותיות.
 • לשמש כמרכז פעיל בו מתנהלת פעילות תדירה אקדמית, וציבורית לטובת הסטודנטים ולטובת ציבור המרצים והאוכלוסייה, העוסקים ברב-תרבותיות.
 • לשתף פעולה עם מוסדות, מרכזים, ועמותות העוסקות ברב-תרבותיות..

פעילויות המרכז

  • עריכת סמפוזיונים והרצאות בנושאים הקשורים לרב-תרבותיות, המיועדות לסטודנטים במכללה ולסגל המרצים, ולאוכלוסייה.
  • עריכת כנס שנתי בתחום הרב-תרבותיות.
  • הזמנת מרצים אורחים לסטודנטים ולסגל המרצים בנושאים שיש להם זיקה לרב-תרבותיות..
  • הזנת חומרים ומשאבים (מאמרים, כתבות, וכו'…) העוסקים ברב תרבותיות, באתר המכללה.
  • שיווק פעילות המרכז לרב-תרבותיות באתר המכללה, ובאמצעי התקשורת .
  • טיפוח שיתוף פעולה עם מרכזים, מוסדות, עמותות, העוסקים בנושא הרב-תרבותיות בארץ.

דילוג לתוכן