עברית

  الصف الحادي عشر

مركز تطویر الوحدات التعلیمیّة المدرسية

סוגיות בתורת הפועל ובתורת השם בהקשר של טקסט

2. מטלה שנייה – ניתוח צורות פועליות ושמניות

דילוג לתוכן